Lịch công tác tuần thứ 11 (Từ ngày 07/11/2016 đến ngày 12/11/2016)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
07/11

 

 

THỨ BA
08/11

 

14h00 tại phòng Khách

Họp Đảng ủy

Nội dung: Xét chuyển đảng chính thức

TP: Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ

THỨ TƯ
09/11

 

 

THỨ NĂM
10/11

 

14h00 tại phòng Khách

Họp Hội đồng Chế độ-Chính sách HSSV (Xét miễn, giảm học phí 6 tháng đầu năm 2016)

TP: Hội đồng

THỨ SÁU
11/11

 

13h00 tại Hội trường A

Hội thảo “An toàn lao động”

TP: Chuyên gia Nhật Bản, giảng viên và sinh viên khoa Cơ khí

Kính mời: Giám hiệu và các giảng viên quan tâm tham dự

 

14h00 tại phòng Khách

Họp công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 110 năm ngày thành lập trường

TP: Giám hiệu, Trưởng các đơn vị, Công đoàn, Đoàn Thanh niên

THỨ BẢY
12/11

08h00 tại phòng Khách

Họp chương trình Lễ kỷ niệm 110 năm ngày thành lập trường

TP: Đạo diễn, Ban tổ chức

 

======================

.:: Lịch công tác tuần thứ 11 ::.

======================