Lịch công tác tuần thứ 18 (Từ ngày 29/12/2014 đến ngày 03/01/2015)

 

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

29/12/14

08h00 tại phòng Hiệu trưởng

Họp Giám hiệu

14h00 tại phòng Đ/c Sơn – Phó Hiệu trưởng

Họp giao ban xây dựng

TP: Theo quy định

THỨ BA

30/12/14

08h00 tại Trụ sở Hội CCB Việt Nam Quận 1

Họp Ban Chấp hành Quận Hội Khóa VI

TP: Đ/c Hương Sơn

 

THỨ TƯ

31/12/14

 

13h30 tại phòng Khách

Họp xét chuyển giai đoạn công tác

TP: Hội đồng

Kính mời các ông/bà: Tấn Dũng, Huấn, Ngọc Hiệp, Xương, Thạnh, Phạm Thành, Phi, Huy, Anh, Thanh Bình, Quang Trung, Xuân Dũng, Vũ Dzũng, Bá Phúc, Phùng Tấn, Vũ

15h00 tại phòng Khách

Họp xét nâng bậc tiền lương định kỳ, và xét nâng tỷ lệ phụ cấp thâm niên nhà giáo định kỳ

TP: Hội đồng lương

THỨ NĂM

01/01/15

NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2015

THỨ SÁU

02/01/15

NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2015

 

THỨ BẢY

03/01/15

 

 

Lưu ý: Các đơn vị nộp kiểm kê 2015

 

=========================

.:: Lịch công tác tuần thứ 18 ::.

=========================