Lịch công tác tuần thứ 13 (Từ ngày 24/11 đến ngày 29/11/2014) có bổ sung


THỨ/NGÀY SÁNG CHIỀU
THỨ HAI
24/11
8h00 tại phòng Hiệu trưởng
Họp Giám hiệu
13h30 tại phòng Khách
Họp Chi bộ 6
Nội dung: Đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên năm 2014 (các đảng viên lưu ý chuẩn bị bản tự kiểm cá nhân và giấy nhận xét của nơi cư trú)
 
14h00 tại phòng Đ/c Sơn – Phó Hiệu trưởng
Họp giao ban xây dựng
TP: Theo quy định
 
14h30 tại phòng Truyền thống
Họp Chi bộ 2
Nội dung: Đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên năm 2014 (các đảng viên lưu ý chuẩn bị bản tự kiểm cá nhân và giấy nhận xét của nơi cư trú)
THỨ BA
25/11
   
THỨ TƯ
26/11
  13h30 tại phòng Khách
Họp Đảng ủy
TP: Đảng ủy viên
THỨ NĂM
27/11
9h00-12h00 tại Hội trường VJCC
(Số 15, đường D5, khu Văn Thánh Bắc, P.15)
Giao lưu liên kết giữa các trường Việt-Nhật
TP: P.KHCN&HTQT; Thầy Vũ Dzũng, Thầy Quang Trung
13h30 tại phòng Khách
Họp xét chuyển giai đoạn công tác
TP: Hội đồng
Kính mời các ông/bà: Hồng Vân, Xương, Ph.Thành, Q.Huy, Th.Bình, Hồng Anh, Quang Trung, Thanh Trang, Vũ Dzũng, Bá Phúc, Phùng Tấn, Vũ, Thanh Phước
THỨ SÁU
28/11
8h00 tại Hội trường A
Hội nghị đại biểu Hội Sinh viên trường giữa nhiệm kỳ II
TP: Đại biểu (theo thư triệu tập)
Kính mời: TV Đảng ủy, Chi ủy Chi bộ 6, BCH Đoàn trường, Đảng ủy viên phụ trách Hội sinh viên
15h30 tại phòng Truyền thống
Giao lưu với học viện KAMEI – Nhật
TP: Giám hiệu, P.KHCN&HTQT, Thầy Vũ Dzũng, Thầy Bá Phúc, Thầy Quang Trung
THỨ BẢY
29/11
8h00 tại phòng Hội thảo
Xây dựng các chuẩn đầu ra chung cho các ngành.
TP. Ban Giám hiệu, Trưởng/phó phòng đào tạo; Trưởng /phó khoa, bộ môn;
 

Lưu ý: Khoa/Bộ môn nộp KHCCT của giáo viên cơ hữu và mời giảng (từ tuần 09 - tuần 13) về phòng Đào tạo trước ngày 29/11/2014.


===================
.:: Lịch công tác tuần thứ 13 ::.
===================