Lịch công tác tuần 49 (Từ ngày 03/8/2020 đến ngày 08/8/2020)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
03/8

08h00 tại Phòng Hiệu trưởng
Hội ý Giám hiệu

13h30 tại Phòng Hội Thảo
Họp Ban chỉ đạo và Tổ phòng, chống dịch bệnh Covid-19
TP: Ban chỉ đạo và Tổ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

THỨ BA

04/8

 

13h30 Làm việc với Công ty World Steel (Đức Hòa, Long An)
TP: Các thầy/cô Phùng Tấn, Thanh Bình, Quốc Văn
(Xe xuất phát tại Trường vào lúc 12h00)

THỨ TƯ
05/8

 

14h00 tại Phòng Hội Thảo
Họp xét chuyển giai đoạn hợp đồng làm việc tháng 08 năm 2020
TP: Hội đồng
Kính mời: Các thầy Thanh Hiệp, Đình Huấn, Chí Phi, Đại Nghĩa, Xuân Dũng, Nguyễn Duy, Đắc Chi, Hoàng Duy, Bá Phúc, Trọng Đính, Công Khanh, Tùng Linh, Hoàng Lâm, Ngọc Thông

THỨ NĂM
06/8

07h15 tại Huyện Trảng Bom, Đồng Nai
Tham quan doanh nghiệp Đài Loan tại Đồng Nai
TP: Các thầy/cô Thanh Nhân, Thanh Bình, Quốc Văn, Ngọc Thạnh
Kính mời: Giám Hiệu

08h00 tại Phòng Multimedia
Tập huấn online: Defining an Institutional Strategy for E-Learning and Embracing Digital Pedagogy
TP: Các giảng viên đã đăng ký
(Quý thầy/cô sử dụng Laptop cá nhân để tham gia tại bất kỳ nơi nào thuận lợi cho mình. Trường hợp có trục trặc, quý thầy/cô có thể tham dự tại phòng Multimedia)

 

THỨ SÁU
07/8

08h00 tại Phòng Truyền thống
Họp Chi bộ 2
TP: Đảng viên Chi bộ 2
Kính mời: Đảng ủy viên, uỷ viên Uỷ ban kiểm tra

 

THỨ BẢY
08/8

 

 

Lưu ý: Khoa/Bộ môn nộp KHCTT (từ tuần 49 đến tuần 52) của giảng viên cơ hữu và giảng viên mời giảng về Phòng Đào tạo trước 16h00 ngày 07/8/2020.