Lịch công tác tuần thứ 50 (Từ ngày 10/8/2020 đến ngày 16/8/2020)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
10/8

 

 

THỨ BA
11/8

07h30 tại Hội trường A
Họp Ban chỉ đạo và Tổ phòng, chống dịch bệnh Covid-19
TP: Ban chỉ đạo và Tổ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

08h00 tại Hội trường A
Tập huấn quy trình nhập học online năm 2020
TP: Giám hiệu; Trưởng, Phó các phòng chức năng; Trưởng các khoa; Trưởng các bộ môn; CB-GV được phân công trực tư vấn tuyển sinh online; các thầy/cô Bá Phúc, Văn Sĩ, Hương Điệp, Văn Hiền, Trường Sơn, Anh Hải, Quốc Tuấn, Quốc Triểu, Thành Hậu, Thanh Bảo, Quốc Đạt, Hiếu Để, Kim Chi

 

THỨ TƯ
12/8

 

 

THỨ NĂM
13/8

08h00 tại Phòng Multimedia
Tập huấn online: Defining an Institutional Strategy for E-Learning and Embracing Digital Pedagogy
TP: Các giảng viên đã đăng ký
(Quý thầy/cô sử dụng Laptop cá nhân để tham gia tại bất kỳ nơi nào thuận lợi cho mình. Trường hợp có trục trặc, quý thầy/cô có thể tham dự tại phòng Multimedia)

14h00 tại Phòng Truyền Thống
Thành đoàn giám sát việc thực hiện Chỉ thị 14-CT/TU của Thành ủy TP.HCM
TP: Các Đ/c Công Thành, Văn Sĩ, Văn Thành, Ngọc Thạnh, Thanh Hiệp, Hiếu Để, Thành Hậu

THỨ SÁU
14/8

 

 

THỨ BẢY
15/8

 

 

CHỦ NHẬT
16/8