Lịch công tác tuần thứ 02 (Từ ngày 06/9/2020 đến ngày 13/9/2020)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

CHỦ NHẬT
06/9

 

14h00 tại phòng Truyền thống
Đón Đoàn kiểm định cơ sở GDNN khảo sát sơ bộ nơi làm việc
TP: Các thầy Đình Kha, Quang Trung, Phùng Tấn, Thanh Nhân, Việt Dũng

 

 

THỨ HAI
07/9

 

07h30-08h15 tại phòng Hội thảo
Khai mạc Chương trình làm việc của Đoàn đánh giá ngoài về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp
TP: Giám hiệu, Trưởng, phó các Phòng, Khoa; Trưởng các Bộ môn

08h00 tại Hải Phòng
Tập huấn công tác xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề (từ ngày 07/9-09/9/2020)
TP: Các thầy/cô Thanh Bình, Quốc Văn, Thanh Phước

08h30 tại Nhà khách Người có công 
(168 Hai Bà Trưng, P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM)
Tham dự lớp kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp (từ ngày 07/9-20/9/2020)
TP: Thầy Quang Trung

09h00-11h00 tại phòng Hội thảo
Họp Đoàn đánh giá  và cán bộ chủ chốt
TP: Giám hiệu; Trưởng, phó các Phòng, Khoa; Trưởng các Bộ môn
Kính mời: Cô Hồng Loan

13h30-14h30 Đoàn đánh giá chia nhóm làm việc
Nhóm 1: Giám hiệu, Đảng ủy viên (tại phòng Truyền thống)
Nhóm 2: Trưởng, phó các phòng Đào tạo, CTCT-HSSV; Trưởng, Phó khoa, bộ môn; Bí thư Đoàn TN (tại phòng Hội thảo)
Nhóm 3: Trưởng, Phó các phòng HC-QT, KHCN&HTQT (tại phòng giữa Nhà Truyền thống)

 

14h30-16h30 Đoàn kiểm định khảo sát cơ sở vật chất toàn Trường
TP: Giám hiệu, thầy Phùng Tấn, thầy Việt Dũng, Trưởng các khoa chuyên ngành
(Các khoa, bộ môn chuẩn bị sẵn sàng các phòng thực hành thuộc khoa, bộ môn)

16h00 Gửi giấy báo trúng tuyển cho thí sinh theo phương thức xét tuyển bằng học bạ THPT
TP: Thầy Văn Sĩ phụ trách

 

THỨ BA

08/9

 

 

08h00-11h00 tại VP khoa CKĐL_F2.5
Họp cải tiến liên tục các môn chuyên ngành Ô tô
TP: Khoa Cơ khí Động lực, giảng viên Bộ môn Ô tô, nhóm ABET

08h00 tại phòng Khách
Kiểm dò dữ liệu tuyển sinh đối với hình thức xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2020
Chủ trì: Thầy Bá Phúc và bộ phận Phần mềm
TP: Các thầy/cô khoa Đ-ĐT, chuyên viên P.Đào  tạo đã tham gia kiểm dò đợt 1

09h30-10h30 tại phòng Hội thảo
Đoàn kiểm định gặp gỡ, phỏng vấn HSSV đang học tập tại trường
TP: Sinh viên các khoa Cơ khí, Đ-ĐT, Công nghệ Nhiệt-Lạnh, CKĐL (tất cả các lớp đang học tại Trường chuẩn bị sẵn sàng, giảng viên mang theo hồ sơ nghiệp vụ khi lên lớp)

10h30-11h30 tại phòng Truyền thống
Đoàn kiểm định họp với Trưởng các Phòng chức năng, Trưởng các Khoa, Bộ môn
TP: Trưởng các Phòng chức năng, Trưởng các Khoa, Trưởng các Bộ môn

13h30-15h30 tại phòng Hội thảo
Đoàn kiểm định làm việc với đội ngũ giảng viên
TP: Các giảng viên do Bộ môn phân công (mỗi Bộ môn chủ động sắp xếp 02 giảng viên tham dự)

15h30-16h15 tại phòng Truyền thống
Đoàn kiểm định gặp gỡ các nhà tuyển dụng lao động, doanh nghiệp
TP: Các doanh nghiệp theo thư mời của Khoa (Các khoa chủ động liên hệ và gửi thư mời doanh nghiệp theo ngành/nghề đào tạo, mỗi khoa chuyên ngành mời 02 doanh nghiệp)

16h15-17h00 tại phòng Hội thảo
Đoàn kiểm định gặp gỡ, phỏng vấn cựu HSSV của Trường
TP: Cựu HSSV theo thư mời của Khoa (Các khoa, bộ môn chủ động liên hệ và gửi thư mời cựu HSSV, cụ thể: K.Cơ khí (03 cựu HSSV), K.CKĐL (02 cựu HSSV), K.Đ-ĐT (03 cựu HSSV), K.CNTT (03 cựu HSSV), K.CN N-L (03 cựu HSSV), BM.Kinh tế (01 cựu HSSV)

 

THỨ TƯ

09/9

 

 

07h45-11h30 Đoàn kiểm định tiến hành khảo sát, xem xét hồ sơ
Nhóm 1: Khảo sát về nhân sự, tài chính (tại phòng Truyền thống)
TP: P.HC-QT, P.TC-KT
Nhóm 2: Khảo sát lớp học, dự giờ, phỏng vấn (tại phòng Hội thảo)
TP: Giảng viên được phân công, giáo vụ phụ trách khối, bộ phận thư viện, các lớp đang học tại Trường chuẩn bị sẵn sàng
Nhóm 3: Khảo sát cơ sở vật chất phục vụ người học
TP: P.HC-QT dẫn Đoàn đi khảo sát; các khoa, bộ môn chuẩn bị xưởng thực hành; VP Đoàn-Hội, Căn tin

08h00-11h00 tại VP khoa CKĐL_F2.5
Họp cải tiến liên tục các môn Kỹ thuật cơ sở
TP: Trưởng/Phó khoa, Trưởng/Phó bộ môn thuộc khoa CKĐL, giảng viên các môn Kỹ thuật cơ sở, nhóm ABET

14h00-18h00 tại phòng Truyền thống
 Đoàn kiểm định làm việc và họp kín
TP: Đoàn Kiểm định

14h00 tại VP Khoa CKĐL_F2.5
Họp cải tiến liên tục các môn Giáo dục đại cương
TP: Khoa Giáo dục Đại cương, Trưởng/Phó Khoa, Truởng/Phó bộ môn thuộc Khoa CKĐL, giảng viên Bộ môn Ô tô


 

 

THỨ NĂM

10/9

 

 

07h00-17h00 Tham quan doanh nghiệp Đài Loan tại Đồng Nai
TP: Các thầy/cô Thanh Bình, Quốc Văn, Ngọc Thạnh, Văn Thành
Kính mời: Giám Hiệu (Thầy Đình Kha)

07h30-07h45 tại phòng Truyền thống
Đoàn kiểm định thảo luận với cán bộ điều phối
TP: Thầy Việt Dũng

07h45-11h30 tại phòng Truyền thống
Đoàn kiểm định viết báo cáo
TP: Đoàn Kiểm định

08h00-10h00 tại phòng Hội thảo
08h00 Xét điều kiện học tiếp năm 2 CĐ 2019, CĐN 2019
09h00 Xét điều kiện học tiếp năm 3 CĐ 2018, CĐN 2018

TP: Giám hiệu, Phòng Đào tạo, Phòng CTCT-HSSV, các Khoa/Bộ môn, GVCN

14h00-18h00 tại phòng Truyền thống
Đoàn kiểm định viết báo cáo
TP: Đoàn Kiểm định

THỨ SÁU
11/9

07h30-07h45 tại phòng Truyền thống
Đoàn kiểm định thảo luận với cán bộ điều phối
TP: Thầy Việt Dũng

07h45-11h30 tại phòng Truyền thống
Đoàn kiểm định viết báo cáo
TP: Đoàn Kiểm định

14h00-18h00 tại phòng Truyền thống
Đoàn kiểm định rà soát dự thảo báo cáo kết quả kiểm định
TP: Đoàn Kiểm định

14h30 tại phòng Khách
Họp Hội đồng tuyển sinh
TP: Theo quy định

THỨ BẢY
12/9

07h30-07h45 tại phòng Truyền thống
Đoàn kiểm định thảo luận với cán bộ điều phối
TP: Thầy Việt Dũng

07h45-11h30 tại phòng Truyền thống
Đoàn kiểm định rà soát dự thảo báo cáo kết quả kiểm định
TP: Đoàn kiểm định

14h00-18h00 tại phòng Truyền thống
Đoàn kiểm định rà soát dự thảo báo cáo kết quả kiểm định
TP: Đoàn Kiểm định, các đơn vị bổ sung minh chứng (nếu có)

CHỦ NHẬT
13/9

07h30-07h45 tại phòng Truyền thống
Đoàn kiểm định thảo luận với cán bộ điều phối
TP: Thầy Việt Dũng

07h45-11h30 tại phòng Truyền thống
Đoàn kiểm định rà soát dự thảo báo cáo kết quả kiểm định
TP: Đoàn Kiểm định

14h00-18h00 tại phòng Truyền thống
Đoàn kiểm định làm việc với cơ sở GDNN về dự thảo báo cáo kết quả kiểm định chất lượng cơ sở GDNN
TP: Giám hiệu; Hội đồng tự đánh giá của Trường; Trưởng các Phòng, Khoa; Trưởng các Bộ môn