Lịch công tác tuần thứ 51 (Từ ngày 17/8/2020 đến ngày 22/8/2020)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
17/8

 

 

THỨ BA

18/8

08h00 tại Hội Trường A
Hội thảo phát triển nghề nghiệp và liên thông đại học
08h00-09h30: Nhóm 1
09h30-11h00: Nhóm 2
TP: Trưởng khoa CKĐL; Trưởng, Phó Bộ môn Ô tô, GVCN các lớp CĐ ÔTÔ 17

09h00-11h00 tại Phòng KHCN&HTQT
Mở 5 gói thầu mua sắm thiết bị bằng nguồn vốn của Trường
TP: Hội đồng đấu thầu năm 2020 theo Quyết định số 738/QĐ-CĐKTCT ngày 11/5/2020, Tổ chấm thầu theo Quyết định số 750/QĐ-CĐKTCT ngày 15/5/2020, cô Thanh Bình
(Phòng mạng hỗ trợ suốt thời điểm mở thầu)

13h00-15h00 tại  Phòng Multimedia
CTTC-Ariake Kosen Web meeting
TP: Giám hiệu; các thầy/cô Thanh Bình, Quốc Văn, Thanh Phước, Ngọc Thông, Ngọc Anh

THỨ TƯ
19/8

 

 

THỨ NĂM
20/8

10h00 tại Phòng Hội thảo
Họp xét thi đua tháng 8/2020, Học kỳ 2 và các danh hiệu thi đua năm học 2019-2020
TP: Hội đồng thi đua

13h30 tại Hội Trường A
Họp Ban chỉ đạo và Tổ phòng, chống dịch bệnh Covid-19
TP: Ban chỉ đạo và Tổ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

14h00 tại Hội Trường A
Tập huấn quy trình nhập học online cao đẳng các nghề đào tạo năm 2020
TP: Giám hiệu; Trưởng, Phó các phòng chức năng; Trưởng, Phó các khoa; Trưởng, Phó các bộ môn; CB-GV được phân công trực tư vấn tuyển sinh online; các thầy/cô Văn Sĩ, Hương Điệp, Văn Hiền, Trường Sơn, Anh Hải, Thùy Diệu, Quốc Tuấn, Quốc Triểu, Thành Hậu, Thanh Bảo, Quốc Đạt, Hiếu Để, Kim Chi

THỨ SÁU
21/8

 

 

 

THỨ BẢY
22/8

 

 

Lưu ý: Các đơn vị xét thi đua tháng 8/2020, Học kỳ II và các danh hiệu thi đua năm học 2019-2020, nộp sổ thi đua về phòng HC-QT theo Thông báo số 1249/CĐKTCT-HCQT ngày 05/8/2020.