Lịch công tác tuần thứ 03 (Từ ngày 14/9/2020 đến ngày 20/9/2020)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
14/9

07h00-16h30 tại Hội trường A
Đón sinh viên trúng tuyển bằng phương thức xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2020 làm thủ tục nhập học (từ 14/9-16/9/2020)
TP: Theo phân công; các khoa, bộ môn phân công 02 giảng viên/ngành; K.GDĐC phân công 02 giảng viên hỗ trợ phòng Đào tạo; thầy Văn Sĩ  (bộ phận tuyển sinh) hoàn thành trước 16h00 ngày 13/9/2020

08h00-08h20 tại phòng Hội thảo
Đoàn kiểm định họp với cán bộ điều phối viên chương trình đào tạo ngành Cơ điện tử và ngành CNTT
TP: Giám hiệu, Trưởng các phòng chức năng, cán bộ khoa CNTT và cán bộ khoa Cơ khí, thầy Việt Dũng (cán bộ điều phối viên Trường) , thầy Vũ Dzũng (cán bộ điều phối viên ngành CNTT), thầy Thanh Phước (cán bộ điều phối viên ngành Cơ điện tử)

10h00-11h30 tại phòng Hội thảo
Đoàn kiểm định họp với cán bộ chủ chốt cơ sở GDNN
TP: Giám hiệu; Trưởng, Phó các phòng chức năng; Trưởng, Phó các khoa; cán bộ khoa CNTT và cán bộ bộ môn Cơ điện tử

14h00-14h45 tại phòng Hội thảo
Đoàn kiểm định phỏng vấn đội ngũ giảng viên ngành CNTT
TP: Toàn thể giảng viên khoa Công nghệ Thông tin

14h00-14h45 tại phòng Truyền thống
Đoàn kiểm định phỏng vấn đội ngũ giảng viên ngành Cơ điện tử
TP: Toàn thể giảng viên bộ môn Cơ điện tử

14h45-15h30 tại phòng Hội thảo
Đoàn kiểm định phỏng vấn đại diện sinh viên ngành CNTT
TP: Sinh viên ngành CNTT (tất cả các lớp CNTT đang học tại Trường chuẩn bị sẵn sàng, giảng viên mang theo hồ sơ nghiệp vụ khi lên lớp)

14h45-15h30 tại phòng Truyền thống
Đoàn kiểm định phỏng vấn đại diện sinh viên ngành Cơ điện tử
TP: Sinh viên ngành Cơ điện tử (tất cả các lớp Cơ điện tử đang học tại Trường chuẩn bị sẵn sàng, giảng viên mang theo hồ sơ nghiệp vụ khi lên lớp)

15h00 tại phòng B1.1
Khai giảng lớp liên thông ĐH Bách khoa TP.HCM
TP: Thầy Việt Dũng, thầy Ngọc Thạnh, đại diện Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, cố vấn học tập và GVCN lớp

15h30-16h15 tại phòng Truyền thống
Đoàn kiểm định phỏng vấn đại diện doanh nghiệp, các nhà tuyển dụng lao động đối với chương trình ngành Cơ điện tử
TP: Các doanh nghiệp theo thư mời của Khoa Cơ khí/BM Cơ điện tử (Khoa Cơ khí/BM Cơ điện tử chủ động liên hệ và gửi thư mời 05 doanh nghiệp có tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp ngành Cơ điện tử)

16h15-17h00 tại phòng Truyền thống
Đoàn kiểm định gặp mặt, phỏng vấn đại diện cựu HSSV đối với chương trình ngành Cơ điện tử
TP: Cựu HSSV theo thư mời của Khoa Cơ khí/BM Cơ điện tử (Khoa Cơ khí/BM Cơ điện tử chủ động mời 15 cựu HSSV học ngành Cơ điện tử)

17h00 -17h15 tại phòng Truyền thống
Đoàn kiểm định họp với cán bộ điều phối viên
TP: Cán bộ điều phối viên Trường, cán bộ điều phối viên chương trình đào tạo ngành Cơ điện tử và ngành CNTT

THỨ BA

15/9

07h30 tại Hội trường phòng Chính trị-Bộ Tư lệnh TP.HCM (291 Cách mạng Tháng 8, Q.10, TP.HCM)
Dự Hội nghị liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh năm học 2020-2021
TP: Thầy Công Thành, cô Thanh Hoa

08h00-08h15 tại phòng Truyền thống
Đoàn kiểm định họp với cán bộ điều phối viên
TP: Cán bộ điều phối viên Trường, cán bộ điều phối viên chương trình đào tạo ngành Cơ điện tử và ngành CNTT

10h30-11h30 Đoàn kiểm định khảo sát cơ sở vật chất phục vụ đào tạo ngành Cơ điện tử và ngành CNTT
TP: Giám hiệu; Trưởng các khoa Cơ khí, CNTT; Trưởng các bộ môn ngành Cơ điện tử và ngành CNTT
(Các khoa, bộ môn chuẩn bị sẵn sàng các phòng thực hành phục vụ đào tạo ngành Cơ điện tử và ngành CNTT)

14h00-17h00 tại phòng giữa Nhà Truyền thống
Đoàn kiểm định khảo sát, xem xét hồ sơ chương trình đào tạo ngành Cơ điện tử và ngành CNTT

17h00 -17h15
tại phòng Truyền thống
Đoàn kiểm định họp với cán bộ điều phối viên
TP: Cán bộ điều phối viên Trường, cán bộ điều phối viên chương trình đào tạo ngành Cơ điện tử và ngành CNTT

THỨ TƯ

16/9

07h30-07h45 tại phòng Truyền thống
Đoàn kiểm định họp với cán bộ điều phối viên
TP: Cán bộ điều phối viên Trường, cán bộ điều phối viên chương trình đào tạo ngành Cơ điện tử và ngành CNTT

07h45-11h30 tại phòng Truyền thống
Đoàn kiểm định khảo sát, xem xét hồ sơ chương trình ngành Cơ điện tử: hồ sơ nhân sự, khảo sát lớp học, dự giờ, phỏng vấn…
TP: Cán bộ khoa Cơ khí; cán bộ, giảng viên bộ môn Cơ điện tử được phân công, giáo vụ phụ trách khối, bộ phận thư viện, các lớp Cơ điện tử đang học tại Trường chuẩn bị sẵn sàng

07h45-10h00 tại phòng Hội thảo
Đoàn kiểm định khảo sát, xem xét hồ sơ chương trình ngành CNTT: hồ sơ nhân sự, khảo sát lớp học, dự giờ, phỏng vấn…
TP: Cán bộ khoa CNTT; giảng viên K.CNTT được phân công, giáo vụ phụ trách khối, bộ phận thư viện, các lớp CNTT đang học tại Trường chuẩn bị sẵn sàng

10h00-10h45 tại phòng Hội thảo
Đoàn kiểm định gặp mặt, phỏng vấn đại diện cựu HSSV đối với chương trình đào tạo ngành CNTT
TP: Cựu HSSV theo thư mời của Khoa CNTT (Khoa CNTT chủ động mời 15 cựu HSSV)

10h45-11h30 tại phòng Hội thảo
Đoàn kiểm định phỏng vấn đại diện doanh nghiệp, các nhà tuyển dụng lao động đối với chương trình đào tạo ngành CNTT
TP: Các doanh nghiệp theo thư mời của Khoa CNTT (Khoa CNTT chủ động liên hệ và gửi thư mời 05 doanh nghiệp theo chương trình đào tạo)

14h00-17h00 tại phòng giữa Nhà Truyền thống
Đoàn kiểm định viết báo cáo (ngành Cơ Điện tử)
TP: Cán bộ điều phối viên Trường, cán bộ điều phối viên chương trình đào tạo ngành Cơ điện tử

16h30-17h00 tại phòng giữa Nhà Truyền thống
Đoàn kiểm định viết báo cáo (ngành CNTT)
TP: Cán bộ điều phối viên Trường, cán bộ điều phối viên chương trình đào tạo ngành CNTT

17h00 -17h15 tại phòng Truyền thống
Đoàn kiểm định họp với cán bộ điều phối viên
TP: Cán bộ điều phối viên Trường, cán bộ điều phối viên chương trình đào tạo ngành Cơ điện tử và ngành CNTT


THỨ NĂM

17/9

07h30-07h45 tại phòng Truyền thống
Đoàn kiểm định họp với cán bộ điều phối viên
TP: Cán bộ điều phối viên Trường, cán bộ điều phối viên chương trình đào tạo ngành Cơ điện tử và ngành CNTT

07h45-11h30 tại phòng giữa Nhà Truyền thống
Đoàn kiểm định viết báo cáo

13h00-17h00 tại phòng Hội thảo
Đoàn kiểm định làm việc với cơ sở GDNN về dự thảo báo cáo kết quả kiểm định chất lượng chương trình đào tạo
TP: Giám hiệu, Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo của Trường, Trưởng khoa Cơ khí, Trưởng khoa CNTT, Trưởng bộ môn Cơ điện tử, Trưởng BM Phần cứng và mạng máy tính, Trưởng BM Phần mềm

17h00-17h15 tại phòng Hội thảo
Đoàn kiểm định báo cáo đánh giá quá trình đánh giá ngoài chất lượng chương trình đào tạo
TP: Giám hiệu, Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo của Trường, Trưởng các Phòng, Trưởng khoa Cơ khí, Trưởng khoa CNTT, cán bộ bộ môn Cơ điện tử, cán bộ BM Phần cứng và mạng máy tính, cán bộ BM Phần mềm

THỨ SÁU

18/9

07h00-08h30 tại phòng Hội thảo
Họp về việc thành lập Hội đồng trường (dự kiến)
TP: Theo thư mời

 

THỨ BẢY

19/9

08h00 tại Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức
(53 Võ Văn Ngân, P.Linh Chiểu, Q.Thủ Đức, TP.HCM)
Lễ khai mạc và thi lý thuyết Hội thi học sinh, sinh viên giỏi nghề lần thứ 12 năm 2020
TP: Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên, giảng viên, các đội thi (theo danh sách đăng ký)
Kính mời: Giám hiệu
(Xe xuất phát tại Trường lúc 06 giờ 30)

 

CHỦ NHẬT

20/9

 

 

 

 

Lưu ý: Các đơn vị xét thi đua tháng 9/2020, nộp sổ thi đua về phòng Hành chính Quản trị trước 09h00 ngày Thứ Hai, 21/9/2020.