Lịch công tác tuần thứ 06 (Từ ngày 05/10/2020 đến ngày 11/10/2020)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
05/10

06h30-12h00 tại các Phòng F5.10, F5.12; Hội trường A

Sinh hoạt đầu khóa Cao đẳng các nghề khóa 2020 (cả tuần) 

TP: Theo lịch phân công

 

08h30 tại Hội trường E3.02 - Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM

Dự Khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương tại TP.HCM cho công chức, viên chức thuộc Bộ Công Thương

TP: Thầy Đình Kha, thầy Quang Trung

12h30-18h00 tại các Phòng F5.10, F5.12; Hội trường A

Sinh hoạt đầu khóa Cao đẳng các nghề khóa 2020 (cả tuần) 

TP: Theo lịch phân công

THỨ BA

06/10

07h00-17h00 tại Văn phòng Daikin Việt Nam tại TP.HCM 

(100 Vũ Tông Phan, Q.2, TP.HCM )

Tham gia Dự án đào tạo nâng cao tay nghề kỹ thuật viên ngành điều hòa không khí và thông gió 

 TP: Thầy Quang Huy, thầy Hữu Quyền

 

11h30-12h30 tại Phòng Multimedia

Họp Đoàn Thanh niên & Bộ Phận truyền thông sinh viên

TP: Các thầy Việt Dũng, Thanh Hiệp, Văn Sĩ, Hiếu Để; Bí thư/ Phó Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên,  Sinh viên và Cựu sinh viên (theo thư mời)

TP: Giám hiệu

 

THỨ TƯ

07/10

   

THỨ NĂM

08/10

07h30 tại Trường ĐH Sư phạm TP.HCM

Dự Lễ khai mạc và thi đấu Hội thao Quốc phòng -Tự vệ Cụm thi đua 7 năm 2020

TP: Đ/c Thanh Hảo, đội tuyển giảng viên môn TLS&PCCC (theo danh sách đã gửi)

 

09h00-10h30 tại Phòng Hội Thảo

Sinh hoạt GVCN các lớp Khối CĐN 2020

TP: GVCN các lớp khối CĐN 2020, quản lý sinh viên khối, P.CTCT-HSSV (Quản lý sinh viên khối chuẩn bị hồ sơ giảng viên)

Kính mời: Giám hiệu

 

THỨ SÁU

09/10

09h00 tại Phòng Khách

Họp công tác chuẩn bị ngày hội chào mừng tân sinh viên ngành Cơ điện tử - Kosen (Nhật Bản)

TP: Giám hiệu, cô Thanh Bình; Trưởng, Phó khoa Cơ khí; Trưởng, Phó BM Cơ điện tử, thầy Quang Vinh

18h00 tại phòng Khách 

Làm việc với đại diện Văn phòng ĐH bang Arizona

TP: Giám hiệu, thầy Thanh Nhân, cô Thanh Bình, thầy Việt Dũng

THỨ BẢY

10/10

Kiểm tra trình độ tiếng Anh sinh viên Cao đẳng các ngành đào tạo Khóa 2020

TP: Theo quy định 

(Cán bộ coi thi tập trung tại VP Khoa Công nghệ thông tin - Phòng F7.7 vào lúc 06h45)

 

07h00-17h00 tại Văn phòng Daikin Việt Nam tại TP.HCM 

(100 Vũ Tông Phan, Q.2, TP.HCM )

Tham gia Dự án đào tạo nâng cao tay nghề kỹ thuật viên ngành điều hòa không khí và thông gió 

 TP: Thầy Quang Huy, thầy Hữu Quyền

Kiểm tra trình độ tiếng Anh sinh viên Cao đẳng các ngành đào tạo Khóa 2020

TP: Theo quy định 

(Cán bộ coi thi tập trung tại VP Khoa Công nghệ thông tin - Phòng F7.7 vào lúc 12h30)

 

18h00 tại Phòng Khánh Tiết Origami - Lầu 3, Khách sạn Nikko Saigon

Tham dự Lễ Quốc khánh Song Thập lần thứ 109 do Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Tp.HCM tổ chức

TP: Thầy Đình Kha, cô Thanh Bình

CHỦ NHẬT

11/10

Kiểm tra trình độ tiếng Anh sinh viên Cao đẳng các ngành đào tạo Khóa 2020

TP: Theo quy định 

(Cán bộ coi thi tập trung tại VP Khoa Công nghệ thông tin - Phòng F7.7 vào lúc 07h00)

 

Lưu ý: Các phòng chức năng, các khoa, bộ môn, GVCN chuẩn bị đón sinh viên khóa 2020 theo kế hoạch.