Lịch công tác tuần thứ 08 (Từ ngày 19/10/2020 đến ngày 25/10/2020)

 

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
19/10

08h30-08h50 tại Phòng Truyền Thống

Tiếp Công ty Mitsubishi Motors Việt Nam

TP: Cán bộ khoa Cơ khí động lực

Kính mời: Giám hiệu

 

08h50-10h20 tại Sảnh nhà B

Lễ trao tặng xe ô tô Pajero Sport phục vụ đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô

TP: Trưởng khoa CKĐL; Trưởng, phó bộ môn, giảng viên thuộc khoa CKĐL

Kính mời: Giám hiệu, thầy Thanh Nhân, cô Thanh Bình, thầy Việt Dũng

14h00 tại Văn phòng Hội CCB quận 1

Họp BCH Hội Cựu chiến binh

TP: Đ/c Thanh Hảo

THỨ BA

20/10

10h00 tại Phòng Hội Thảo

Họp mặt chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

TP: Toàn thể nữ CB-VC; nữ giảng viên thỉnh giảng, nữ nhân viên hợp đồng vụ việc

Kính mời: Đảng ủy, Giám hiệu, Thường vụ Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên

 

10h30 tại Phòng Khách

Họp xét thi đua tháng 10/2020

TP: Hội đồng thi đua

15h00 tại  Phòng Khách

Họp Ban tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng-An ninh năm 2020 cho đối tượng 4

TP: Ban tổ chức lớp và các cán bộ tự vệ (theo danh sách đã gửi)

Kính mời: Thầy Công Thành

THỨ TƯ

21/10

 

 

THỨ NĂM

22/10

 

14h00-15h00 tại Phòng Hội thảo

Họp xét công nhận tốt nghiệp Trung cấp 2018

TP: Giám hiệu, P.Đào tạo, P.CTCT-HSSV, Đoàn Thanh niên, Khoa, Bộ môn, GVCN các lớp Trung cấp 2018

THỨ SÁU

23/10

05h00 tại Sân trường

Tập trung Đội tuyển Giáo viên đi Trường bắn Củ Chi dự Hội thao Quốc phòng Tự vệ năm 2020 của Cụm thi đua 7

TP: Thầy Thanh Hảo, 06 GV theo danh sách

 

THỨ BẢY

24/10

06h45-11h30 tại VP Khoa CNTT_(F7.7)

Kiểm tra trình độ tiếng Anh sinh viên Cao đẳng các nghề đào tạo Khóa 2020

TP: Theo quy định

(Cán bộ coi thi tập trung tại VP Khoa Công nghệ thông tin - Phòng F7.7 vào lúc 06h45)

 

07h30-11h30 tại  Hội Trường A

Khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho đối tượng 4

TP: Ban tổ chức lớp và 247 học viên (theo danh sách đã gửi)

Kính mời: Thầy Đình Kha, thầy Công Thành

12h30-17h00 tại VP Khoa CNTT_(F7.7)

Kiểm tra trình độ tiếng Anh sinh viên Cao đẳng các nghề đào tạo Khóa 2020

TP: Theo quy định

(Cán bộ coi thi tập trung tại VP Khoa Công nghệ thông tin - Phòng F7.7 vào lúc 12h30)

 

13h30-17h30 tại  Hội Trường A

Tham dự Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho đối tượng 4

TP: Ban tổ chức lớp và 247 học viên (theo danh sách đã gửi)

 

CHỦ NHẬT

25/10

07h30-11h30 tại  Hội Trường A

Tham dự Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho đối tượng 4

TP: Ban tổ chức lớp và 247 học viên (theo danh sách đã gửi)

13h30-17h30 tại  Hội Trường A

Tham dự Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho đối tượng 4

TP: Ban tổ chức lớp và 247 học viên (theo danh sách đã gửi)

Lưu ý: Các đơn vị xét thi đua tháng 10/2020, nộp sổ thi đua về phòng Hành chính-Quản trị trước 09h00 Thứ Ba (20/10/2020).