Lịch công tác tuần thứ 15 (Từ ngày 07/12/2020 đến ngày 12/12/2020)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
07/12

08h00 tại Phòng Hội Thảo
Họp Ban chỉ đạo và Tổ phòng, chống dịch bệnh Covid-19
TP: Ban chỉ đạo và Tổ phòng, chống dịch bệnh Covid-19   

 

THỨ BA
08/12

08h00 tại Phòng Khách
Hội ý công tác tuyển sinh năm 2021
TP: Giám hiệu, các thầy/cô Việt Dũng, Văn Sĩ, Vũ Dzũng, Bá Phúc, Thanh Nhân, Thanh Bình, Đình Kết, Thanh Hiệp

13h30-17h00  tại  Phòng Khách
Đối chiếu tình hình thu nộp BHYT HSSV năm học 2020-2021 giữa Nhà trường và Bảo hiểm xã hội TP.HCM
TP: Trưởng phòng HC-QT, chuyên viên bảo hiểm trường
Kính mời: Giám hiệu (thầy Công Thành)

14h00 tại Hội Cựu chiến binh quận 1
Họp BCH Hội cựu chiến binh
TP: Đ/c Thanh Hảo

THỨ TƯ
09/12

08h00 tại Phòng Hội thảo
Bảo vệ đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở
TP: Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở (theo Quyết định), chủ nhiệm đề tài (thầy Chí Phi)

09h00 tại Phòng Truyền thống
Làm việc với Công ty Cổ phần Công nghệ XELEX
TP: Giám hiệu (thầy Đình Kha); các thầy Chí Phi, Đắc Chi, Vũ Dzũng, Bá Phúc

09h00-12h30 tại Phòng Multimedia
Dạy trực tuyến cho sinh viên Trường Ariake
TP: Các thầy/cô Thanh Bình, Thanh Phước, Trường Sơn, Công Hoàng, Tiến Trực (CĐT)

 

THỨ NĂM
10/12

08h30-11h30 tại Văn phòng Khoa Công nghệ thông tin
Báo cáo khoa học năm 2020-Khoa Công nghệ thông tin
TP: Giảng viên Khoa Công nghệ thông tin Kính mời: Giám hiệu, Phòng KHCN&HTQT, các thầy/cô quan tâm tham dự

09h00-10h00 tại  Phòng Khách
Họp Hội đồng kỷ luật sinh viên (xóa tên các sinh viên nghỉ học quá thời gian quy định)
TP: Hội đồng kỷ luật; các quản lý khối sinh viên

 

THỨ SÁU
11/12

09h00 tại phòng Truyền thống
Họp Chi bộ 3
TP: Đảng viên Chi bộ 3

13h30 tại Phòng Truyền Thống
Tiếp đoàn công tác Sở Lao động-Thương binh & Xã hội tỉnh Long An và Trường Cao đẳng nghề Long An
TP: Giám hiệu, các thầy/cô Thanh Nhân, Việt Dũng, Phùng Tấn, Thanh Bình, Thanh Hiệp, Văn Thành, Quang Huy, Vũ Dzũng, Ngọc Thạnh, Quốc Văn, Văn Vũ

THỨ BẢY
12/12

07h30-12h00  tại  Phòng Hội Thảo
Báo cáo khoa học năm 2020- Khoa Cơ khí
TP: Giảng viên Khoa Cơ khí
Kính mời: Giám hiệu, Phòng KHCN&HTQT, các thầy/cô quan tâm tham dự


07h30-15h00 tại VP Khoa Cơ khí Động lực
Báo cáo khoa học 2020 - Khoa CKĐL
TP: Giảng Viên Khoa Cơ khí Động lực
Kính mời: Giám hiệu, P.KHCN&HTQT,  các thầy/cô quan tâm tham dự