Lịch công tác tuần thứ 27 (Từ ngày 28/02/2022 đến ngày 06/3/2022)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
28/02/2022

08h00 Họp Ban chỉ đạo và Tổ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (trực tuyến)
TP: Ban chỉ đạo và Tổ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

17h30-19h15 tại Hội trường A
Khai giảng lớp liên thông Đại học Bách khoa TP.HCM
TP: Ban Giám hiệu; đại diện Khoa, Bộ môn các ngành liên thông; P.Đào tạo; giáo viên cố vấn học tập; các sinh viên tham gia khóa học
TP Trường ĐH Bách khoa TP.HCM: Ban Giám hiệu; đại diện Khoa, Bộ môn các ngành liên thông; P.Đào tạo

THỨ BA
01/3/2022

09h00 tại Phòng Truyền thống
Công ty P&G trao đổi chương trình thực tập và tuyển dụng năm 2022
TP: Thầy Văn Thành, Thầy Văn Sĩ; đại diện các khoa chuyên ngành     

 

THỨ TƯ
02/3/2022

 

13h30-15h00  tại Phòng Hội thảo
Kỳ họp thường niên Bộ Công Thương - Kosen - các Trường thí điểm  (Trực tuyến)
TP: Giám hiệu; các Thầy/Cô Thanh Bình, Quốc Văn, Thanh Phước, Ngọc Thông, Ngọc Anh

THỨ NĂM
03/3/2022

08h00 tại Hội trường A101- Trường ĐH Kinh Tế TP.HCM
Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng năm 2021
TP: Đ/c Quang Trung,  Đ/c Văn Sĩ

11h30 -12h30 tại Hội trường A
"Online Company Session"
TP: Giảng viên, sinh viên ngành Cơ Điện tử - KOSEN

 

 

                    

 

THỨ SÁU
04/3/2022

 

 

 

THỨ BẢY
05/3/2022

 

 

 

CHỦ NHẬT
06/3/2022