Lịch công tác thứ 09 (Từ ngày 25/10/2021 đến ngày 31/10/2021)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
25/10

08h00 Họp Ban chỉ đạo và Tổ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (Trực tuyến)
TP: Ban chỉ đạo và Tổ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

 

THỨ BA
26/10

 

 

THỨ TƯ
27/10

 

 

THỨ NĂM
28/10

09h00 Họp Hội đồng Trường (trực tuyến)
Nội dung: Góp ý về kế hoạch chiến lược phát triển Nhà trường đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
TP: Hội đồng Trường

 

THỨ SÁU
29/10

 

 

12h45-14h45 Làm việc trực tuyến với đại diện Trường Ariake (Họp trực tuyến bằng phương tiện cá nhân)
TP: Giám hiệu; các thầy/cô Thanh Bình, Quốc Văn, Thanh Phước, Ngọc Thông, Ngọc Anh

THỨ BẢY
30/10

08h00 Họp giao ban chung (trực tuyến)
TP: Theo quy định

 

CHỦ NHẬT
31/10