Lịch công tác tuần thứ 21 (Từ ngày 17/01/2022 đến ngày 23/01/2022)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
17/01/2022

08h00 tại Hội trường B
Họp giao ban chung
TP. Theo quy định (Giảng viên có giờ không dự họp)

10h00-11h30 tại VP Khoa CKĐL (F2.7)
Tiếp công ty TNHH DEAHAN MOTORS đến tham quan và làm việc
TP: Trưởng khoa, Trưởng/Phó Bộ môn Ô tô

 

THỨ BA
18/01/2022

09h00-11h00 tại Hội trường B
Họp Chi bộ 1 (kiểm điểm, đánh giá, xếp loại Đảng viên năm 2021)
TP: Toàn thể Đảng viên Chi bộ 1
Kính mời: Đảng ủy

09h00-11h30 tại Phòng Hội thảo
Họp chi bộ 4
TP: Toàn thể Đảng viên Chi bộ 4
Kính mời: Đảng ủy

14h00-17h00 tại Phòng Hội thảo
Họp Chi bộ 6 (kiểm điểm, đánh giá, xếp loại Đảng viên năm 2021)
TP: Toàn thể Đảng viên Chi bộ 6
Kính mời: Đảng ủy

THỨ TƯ
19/01/2022

08h00 tại Hội trường-Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch
Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2021
TP: Đ/c Văn Sĩ

09h00-11h00 tại Phòng Hội thảo
Tập huấn đào tạo về phần mềm cơ sở dữ liệu GDNN
TP: Giám hiệu; các thầy Việt Dũng, Văn Thành, Đình Kết, Thanh Hiệp, Trường Sơn, Văn Hiền, Hiếu Để

 

THỨ NĂM
20/01/2022

10h00 Họp xét thi đua tháng 01/2022 (trực tuyến)
TP: Hội đồng thi đua

14h00 tại Phòng Hội Thảo
Đón đoàn tư vấn mua sắm thiết bị theo dự án SKIEG (ADB)
TP: Giám hiệu; các thầy/cô Văn Thành, Thanh Bình, Quốc Văn, Chí Phi, Thanh Phước, Văn Vũ, Đắc Chi, Xuân Dũng

THỨ SÁU
21/01/2022

 

 

THỨ BẢY
22/01/2022

 

 

CHỦ NHẬT
23/01/2022

 

 

Lưu ý: Các đơn vị xét thi đua tháng 01/2022, nộp sổ thi đua về P.HCQT trước 09h00 ngày 20/01/2022.