Lịch công tác tuần thứ 31 (Từ ngày 28/3/2022 đến ngày 03/4/2022)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
28/3/2022

06h30 Tư vấn tuyển sinh tại các Trường THPT ở Quận 1 và Quận Gò Vấp
TP: Phòng Đào tạo chủ trì

07h30 tại Phòng Truyền thống
Họp Đảng ủy
TP: TP: Đảng ủy viên

08h00 tại Phòng Hội thảo
Họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và cán bộ chủ chốt
TP: Giám hiệu; Trưởng, Phó các đơn vị; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên

10h00-11h30 tại Phòng Hội thảo
Làm việc với Thành Đoàn về công tác tổ chức Hội thi "Học sinh, sinh viên giỏi nghề" lần thứ 13, năm 2022
TP:  Giám hiệu (Thầy Quang Trung), Thành Đoàn, đại diện Khoa CNTT; các thầy Thanh An, Thành Hậu, Thanh Bảo, Trọng Tuấn, Hoàng Nguyên

 

THỨ BA
29/3/2022

07h00-17h30 Tư vấn tuyển sinh tại các trường THPT
TP: Phòng Đào tạo chủ trì

14h00-15h30 tại Phòng Hội thảo
Họp đại diện Bộ môn có thí sinh tham gia Hội thi "Học sinh, sinh viên giỏi nghề" lần thứ 13, năm 2022
TP: Đoàn Thanh niên, đại diện Bộ môn có thí sinh tham gia Hội thi
Kính mời: Giám hiệu (Thầy Quang Trung)

THỨ TƯ
30/3/2022

 

 

 

THỨ NĂM
31/3/2022

07h00-17h30 Tư vấn tuyển sinh tại các trường THPT
TP: Phòng Đào tạo chủ trì

15h00 tại Phòng Khách
Họp BCH Hội CCB
TP: Các Đ/c Thanh Hảo, Văn Cương, Tấn Khoa
Kính mời: Giám hiệu (Thầy Công Thành)

THỨ SÁU
01/4/2022

 

 

THỨ BẢY
02/4/2022

 

 

CHỦ NHẬT
03/4/2022

08h00-12h00 tại Hội trường A
Lễ Khai mạc và thi lý thuyết Hội thi "Học sinh, sinh viên giỏi nghề" năm 2022
TP: Thành đoàn, Đoàn TN - Hội SV, các Thầy/Cô phụ trách Phần mềm thi lý thuyết (Khoa CNTT), các Đội thi (theo danh sách)
Kính mời: Giám hiệu

 

 

Lưu ý:  Ban Tổ chức Hội thi "Học sinh, sinh viên giỏi nghề" năm 2022 tiến hành thi công sân khấu, chuẩn bị Hội trường A vào Thứ Bảy, ngày 02/4/2022 (cả ngày).