Lịch công tác tuần thứ 46 (Từ ngày 12/7/2021 đến ngày 18/7/2021)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
12/7

Từ ngày 12/07/2021 đến ngày 26/07/2021, thí sinh khoá 2021 làm thủ tục nhập học trực tuyến. Phòng Đào Tạo & Phòng TCKT theo dõi, xử lý dữ liệu nhập học hàng ngày.

08h00 Họp Ban chỉ đạo và Tổ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (trực tuyến)
TP: Ban chỉ đạo và Tổ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

 

THỨ BA
13/7

 

 

THỨ TƯ
14/7

09h00 Webinar#2: Identifying Assets and Resources (Xác định Ngân sách và Nguồn lực)
TP: Các thầy/cô đã đăng ký (các thầy/cô sử dụng thiết bị cá nhân để tham gia)

 

THỨ NĂM
15/7

 

 

THỨ SÁU
16/7

 

 

THỨ BẢY
17/7

08h45 Hội thảo tuyển dụng trực tuyến "Con đường trở thành Technical Operator của Nestlé Việt Nam"
TP: Phòng KHCN-HTQT, GVCN các lớp khóa 18; sinh viên khóa 18 và các khóa trở về trước của khoa Cơ khí, khoa Điện - Điện tử
(Các thầy/cô và HSSV sử dụng thiết bị cá nhân để tham gia)

 

CHỦ NHẬT
18/7