Lịch công tác tuần thứ 22 (Từ ngày 24/01/2022 đến ngày 30/01/2022)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
24/01/2022

08h00 tại Phòng họp số 1 - Trung tâm phát triển giáo dục Phía Nam (Số 3 Công Trường Quốc tế, Q.3, TP.HCM)
Hội nghị BCH Đảng bộ Khối lần thứ Sáu, nhiệm kỳ 2020-2025
TP: Đ/c Đình Kha

10h00 tại Phòng Hội thảo
Họp kiểm điểm, đánh giá tổ chức Đảng và Đảng viên năm 2021
TP: Đảng ủy viên
Kính mời: Tổ công tác của Đảng ủy Khối

 

THỨ BA
25/01/2022

 

 

THỨ TƯ
26/01/2022

 

 

THỨ NĂM
27/01/2022

08h30 tại Phòng họp nhà B
Họp về báo cáo, cập nhật tiến độ Dự án ADB
TP: Giám hiệu (Thầy Đình Kha), Cô Thanh Bình, Thầy Văn Thành

 

THỨ SÁU
28/01/2022

 

13h00 Làm việc trực tuyến với đại diện Trường Ariake
TP: Giám hiệu; các Thầy/Cô Thanh Bình, Quốc Văn, Thanh Phước, Ngọc Thông, Ngọc Anh
(Họp trực tuyến bằng phương tiện cá nhân)

THỨ BẢY
29/01/2022

 

 

CHỦ NHẬT
30/01/2022