Lịch công tác tuần thứ 37 (Từ ngày 10/5/2021 đến ngày 16/5/2021)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
10/5

 

07h00-17h00 tại Phòng Multimedia

Quay và dựng phim cho việc giảng dạy Ngoại ngữ trực tuyến

TP: Giảng viên Trung tâm Ngoại ngữ                             

 

09h00 tại phòng Khách

Họp Ban chỉ đạo và Tổ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

TP: Ban chỉ đạo và Tổ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

 

 

13h30 tại Trường ĐH Sư Phạm TP.HCM

Họp công tác tuyên giáo tháng 5/2021

TP: Đ/c Văn Sĩ

THỨ BA

11/5

07h00-17h00 tại Phòng Multimedia

Quay và dựng phim cho việc giảng dạy Ngoại ngữ trực tuyến

TP: Giảng viên Trung tâm Ngoại ngữ 

 

THỨ TƯ

12/5

09h00-10h30 tại Phòng Họp nhà B

Họp với Công ty CP Công nghệ và đào tạo YOOT

TP: Giám hiệu, phòng Đào tạo                 

 

THỨ NĂM

13/5

 

 

THỨ SÁU

14/5

08h00 tại Hội trường B

Họp giao ban chung

TP: Theo quy định (giảng viên có giờ không dự họp)

 

THỨ BẢY

15/5

 

 

CHỦ NHẬT

16/5