Lịch công tác tuần thứ 20 (Từ ngày 10/01/2022 đến ngày 16/01/2022)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
10/01/2022

08h00 Họp Ban chỉ đạo và Tổ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (trực tuyến)
TP: Ban chỉ đạo và Tổ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

09h00 tại Phòng Hội thảo
Họp Đảng ủy
TP: Đảng ủy viên

10h00 tại Phòng Truyền thống
Chi bộ 5 kết nạp Đảng viên mới và họp kiểm điểm, xếp loại năm 2021
TP: Đảng viên Chi bộ 5
Kính mời: Bí thư các Chi bộ, Bí thư Đoàn Thanh niên

 

THỨ BA
11/01/2022

10h00  Họp Công đoàn (trực tuyến)
TP: BCH Công đoàn, Tổ trưởng các tổ Công đoàn

 

THỨ TƯ
12/01/2022

08h00 tại Phòng E2.2
Họp Chi bộ 2
TP: Toàn thể đảng viên Chi bộ 2
Kính mời: Đảng ủy

11h00 tại Phòng Multimedia
Lớp "Basic mechanical class" – KOSEN
TP: Các thầy Thanh Phước, Trường Sơn, Phú Cường (BM Cơ Điện tử)

 

THỨ NĂM
13/01/2022

09h00 Họp về Trường chất lượng cao (trực tuyến)
TP: Giám hiệu; Trưởng các đơn vị

 

THỨ SÁU
14/01/2022

08h30 tại Hội trường B
Họp Chi bộ 3 (Kiểm điểm, tổng kết năm 2021)
TP: Toàn thể Đảng viên Chi bộ 3
(Lưu ý: Không giải quyết vắng mặt)

09h00 tại Phòng Khách
Tập huấn đào tạo về phần mềm cơ sở dữ liệu GDNN
TP: Giám hiệu; các thầy Việt Dũng, Văn Thành, Đình Kết, Thanh Hiệp, Trường Sơn, Văn Hiền, Hiếu Để

 

THỨ BẢY
15/01/2022

10h00-11h30 tại Phòng Multimedia
Chương trình Livestream tư vấn tuyển sinh 2022
TP: Theo danh sách

 

CHỦ NHẬT
16/01/2022