Lịch công tác tuần thứ 25 (Từ ngày 14/02/2022 đến ngày 20/02/2022)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
14/02/2022

07h00-12h00 tại Hội trường A
Đón tiếp Sinh viên Khóa 2021
(từ 14/02-19/02/2022)
(GVCN nhắc Sinh viên tập trung đúng lịch)
TP: Theo lịch phân công

08h00 Họp Ban chỉ đạo và Tổ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (trực tuyến)
TP: Ban chỉ đạo và Tổ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

12h30 17h30 tại Hội trường A
Đón tiếp Sinh viên Khóa 2021 (từ 14/02-19/02/2022)
(GVCN nhắc Sinh viên tập trung đúng lịch)
TP: Theo lịch phân công

15h00 tại Hội trường B
Họp giao ban chung
TP: Theo quy định

THỨ BA
15/02/2022

09h30-11h00 tại Hội trường B
Họp Chi bộ 3
TP: Đảng viên Chi bộ 3

 

THỨ TƯ
16/02/2022

 

14h00 tại Phòng Truyền thống
Tiếp Đoàn công tác tỉnh Bình Phước đến thăm và làm việc
TP: Giám hiệu; Trưởng, Phó các phòng chức năng; Trưởng các khoa chuyên ngành
TP Đoàn đến công tác: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước, Lãnh đạo Trường Cao đẳng Bình Phước

THỨ NĂM
17/02/2022

 

 

THỨ SÁU
18/02/2022

 

 

THỨ BẢY
19/02/2022

 

 

CHỦ NHẬT
20/02/2022

 

 

Lưu ý: Các đơn vị xét thi đua tháng 02/2022, nộp sổ thi đua về P.HCQT trước 09h00 ngày 21/02/2022.