Lịch công tác tuần thứ 19 (Từ ngày 03/01/2022 đến ngày 09/01/2022)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
03/01/2022

NGHỈ BÙ TẾT DƯƠNG LỊCH 2022

THỨ BA

04/01/2022

08h00 Họp Ban chỉ đạo và Tổ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (trực tuyến)

TP: Ban chỉ đạo và Tổ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

 

THỨ TƯ

05/01/2022

 

 

THỨ NĂM

06/01/2022

 

 

THỨ SÁU

07/01/2022

 

 

THỨ BẢY

08/01/2022

 

 

CHỦ NHẬT

09/01/2022