Lịch công tác tuần thứ 01 (Từ ngày 30/8/2021 đến ngày 05/9/2021)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
30/8

Từ ngày 20/08/2021 đến hết ngày 08/09/2021, thí sinh khoá 2021 làm thủ tục nhập học trực tuyến. Phòng Đào Tạo & Phòng TCKT theo dõi, xử lý dữ liệu nhập học hàng ngày.

08h00 Họp Ban chỉ đạo và Tổ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (trực tuyến)
TP: Ban chỉ đạo và Tổ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

08h30 Họp giao ban chung (trực tuyến)
TP: Theo quy định

 

THỨ BA
31/8

 

 

THỨ TƯ
01/9

 

 

THỨ NĂM
02/9

 

 

THỨ SÁU
03/9

 

 

THỨ BẢY
04/9

 

 

CHỦ NHẬT
05/9