Lịch công tác tuần thứ 06 (Từ ngày 04/10/2021 đến ngày 10/10/2021)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
04/10

07h15 Họp Ban chỉ đạo và Tổ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (trực tuyến)
TP: Ban chỉ đạo và Tổ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

08h30 Họp về nhiệm vụ đánh giá dự án “Chương trình kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện” (trực tuyến)
TP: Thầy Công Thành, cô Thanh Bình

13h00 Hội thảo trực tuyến “Ngày kỹ năng lao động Việt Nam” do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức
TP: Thầy Đình Kha, thầy Văn Thành

13h30 Họp về nhiệm vụ đánh giá dự án “Chương trình kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện” (trực tuyến)
TP: Thầy Công Thành, cô Thanh Bình

THỨ BA
05/10

08h30 Họp về nhiệm vụ đánh giá dự án “Chương trình kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện” (trực tuyến)
TP: Thầy Đình Kha, thầy Công Thành, cô Thanh Bình

09h00-11h00 Họp Công đoàn: Tổng kết hoạt động Qúy III/2021 và triển khai công tác Qúy IV/2021 (trực tuyến)
TP: BCH Công đoàn và Tổ trưởng Công đoàn (Tài khoản Zoom của buổi họp sẽ được gửi đến Qúy Thầy/Cô trước khi họp 15 phút)

 

THỨ TƯ
06/10

09h00-12h00 Hội thảo về tuyển sinh lớp Schindler 2020 (trực tuyến qua Microsoft teams)
TP: Giám hiệu (Thầy Quang Trung); cô Thanh Bình; Trưởng khoa Cơ khí; Trưởng, Phó BM Cơ điện tử; giảng viên BM Cơ điện tử; sinh viên đăng ký chương trình

 

 

THỨ NĂM
07/10

 

 

 

THỨ SÁU
08/10

 

 

 

THỨ BẢY
09/10

08h00 Họp trực tuyến về việc triển khai sinh hoạt đầu khóa cho tân sinh viên khóa 2021-2024  theo hình thức trực tuyến
TP: Giám hiệu, Trưởng các Phòng chức năng; Trưởng, Phó các Khoa; Trưởng, Phó các Bộ môn; GVCN khóa 2021-2024

 

CHỦ NHẬT
10/10