Lịch công tác tuần thứ 40 (Từ ngày 31/5/2021 đến ngày 06/6/2021)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
31/5

08h00 Họp Ban chỉ đạo và Tổ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (trực tuyến)
TP: Ban chỉ đạo và Tổ phòng, chống dịch bệnh Covid-19
(Giám hiệu, P.HCQT họp tại Phòng  Họp nhà B)

09h00 tại Phòng Khách (tạm hoãn)
Họp về chiến lược truyền thông và tuyển sinh online năm 2021
TP: Giám hiệu (Thầy Đình Kha, Thầy Quang Trung); các Thầy/Cô Thanh Nhân, Việt Dũng, Đình Kết, Thanh Bình, Vũ Dzũng, Bá Phúc, Văn Sĩ, Quốc Tuấn, Văn Hiền
(Các Thầy/Cô không dự họp trực tiếp, liên hệ Thầy Thanh Nhân để được cấp tài khoản họp trực tuyến)

13h30-16h00 tại Phòng Multimedia
Chuẩn bị bài giảng trực tuyến-Khoa Công nghệ Nhiệt-Lạnh
TP: Thầy Đình Trung, giảng viên Khoa CN Nhiệt-Lạnh

THỨ BA
01/6

 

 

THỨ TƯ
02/6

 

 

THỨ NĂM
03/6

07h30-11h30 tại Phòng Multimedia
Chuẩn bị bài giảng trực tuyến - BM Kỹ thuật cơ sở-Khoa Cơ khí Động lực
TP: Các Thầy/Cô Văn Thuận, Tấn Phùng,  Quang Hiệp, Linh Phượng, Thanh Hải

13h30-15h30 tại Phòng Họp nhà B
Làm việc trực tuyến với đại diện Công ty ABCD/ADMS và KOSEN
TP: Giám hiệu; các Thầy/Cô Thanh Bình, Quốc Văn, Thanh Phước, Ngọc Thông, Ngọc Anh

THỨ SÁU
04/6

 

14h00-15h00 tại Phòng Hội Thảo (Hủy)
Họp xét điều kiện dự thi tốt nghiệp CĐ18
TP: Giám hiệu, Phòng Đào tạo, Phòng CTCT- HSSV; Khoa, Bộ môn và GVCN Khối CĐ18
(Các Thầy/Cô không dự họp trực tiếp, liên hệ Thầy Việt Dũng để được cấp tài khoản họp trực tuyến)

THỨ BẢY
05/6

 

 

CHỦ NHẬT
06/6

 

 

Lưu ý: Khoa/Bộ môn nộp kế hoạch công tác tuần (từ tuần 35 đến tuần 39) của giảng viên cơ hữu và giảng viên mời giảng về Phòng Đào tạo sau khi Nhà trường trở lại làm việc trực tiếp. (Cập nhật)