Lịch công tác tuần thứ 29 (Từ ngày 14/3/2022 đến ngày 20/3/2022)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
14/3/2022

06h30 Tư vấn tuyển sinh tại Trường THPT Diên Hồng
TP: Thầy Trường Sơn

07h30 tại Phòng Truyền thống
Họp Đảng ủy
TP: Đảng ủy viên

08h00 tại Phòng Hội thảo
Họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và cán bộ chủ chốt
TP: Giám hiệu; Trưởng, Phó các đơn vị; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên

14h30-18h00 tại Tòa soạn Báo Thanh niên
Ghi hình tư vấn tuyển sinh
TP: Thầy Việt Dũng, Thầy Văn Sĩ

THỨ BA
15/3/2022

09h00 tại phòng Hội thảo
Họp về công tác chuẩn bị Lễ tổng kết và phát bằng tốt nghiệp
TP: Giám hiệu; các Thầy Thanh Nhân, Việt Dũng, Thanh Hiệp, Thành Hậu, Thanh Hảo

 

THỨ TƯ
16/3/2022

 

 

THỨ NĂM
17/3/2022

 

 

THỨ SÁU
18/3/2022

 

 

14h30-18h00 tại Tòa soạn Báo Thanh niên
Ghi hình tư vấn tuyển sinh
TP: Thầy Việt Dũng, Thầy Văn Sĩ

THỨ BẢY
19/3/2022

 

 

 

CHỦ NHẬT
20/3/2022

06h00-18h00 Tư vấn tuyển sinh tại Cần Thơ
TP: Phòng Đào tạo chủ trì

07h00 tại Hội trường A
Lễ tổng kết và phát bằng tốt nghiệp (Sinh viên tốt nghiệp năm 2021, 2022)
TP: Giám hiệu; Trưởng, phó các phòng, khoa, bộ môn; GVCN các lớp có sinh viên tốt nghiệp

07h30-15h30 tại Hội trường B
Chương trình “Ngày Đoàn viên” năm 2022
TP: BCH Đoàn - Hội, Ban cán sự lớp thuộc  khoá 2021, danh sách theo thông báo

 

Lưu ý: Các đơn vị xét thi đua Tháng 3/2022 và Học kỳ I (từ tháng 9/2021 đến tháng 2/2022), nộp sổ thi đua về phòng Hành chính-Quản trị trước 09h00 ngày 21/3/2022.