Lịch công tác tuần thứ 38 (Từ ngày 17/5/2021 đến ngày 23/5/2021)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
17/5

08h00 tại phòng Khách
Họp Ban chỉ đạo và Tổ phòng, chống dịch bệnh Covid-19
TP: Ban chỉ đạo và Tổ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

 

THỨ BA
18/5

 

 

THỨ TƯ
19/5

09h00-11h00 tại VP Khoa CN Nhiệt - Lạnh (Phòng F4.7)
Bộ môn Công nghệ Nhiệt-Trường ĐH Bách khoa TP.HCM tham quan cơ sở vật chất; làm việc về chương trình liên thông Cao đẳng lên Đại học ngành Công nghệ Nhiệt Lạnh
TP: Các thầy/cô Quang Huy, Hữu Quyền, Đình Trung, Ngọc  Diệp, Minh Hiếu        

 

THỨ NĂM
20/5

10h00 tại Phòng Khách
Họp xét thi đua tháng 5/2021
TP: Hội đồng thi đua

 

THỨ SÁU
21/5

07h30-17h00 tại Hội Trường A
Khu phố 7 - Phường Bến Nghé chuẩn bị công tác bầu cử
TP: Phường Bến Nghé chủ trì

13h00-17h00 tại Phòng Multimedia

Chuẩn bị bài giảng trực tuyến dự thi

TP: Giảng viên BM Điện tử công nghiệp (K.Điện - Điện tử)

THỨ BẢY
22/5

07h00-17h00 tại Phòng Multimedia
Quay và dựng phim cho việc giảng dạy Ngoại ngữ trực tuyến
TP: Giảng viên Trung tâm Ngoại ngữ

07h30-17h00 tại Hội Trường A
Khu phố 7 - Phường Bến Nghé chuẩn bị công tác bầu cử
TP: Phường Bến Nghé chủ trì

 

CHỦ NHẬT
23/5

07h00-17h00 tại Phòng Multimedia
Quay và dựng phim cho việc giảng dạy Ngoại ngữ trực tuyến
TP: Giảng viên Trung tâm Ngoại ngữ

07h30-17h00 tại Hội Trường A
Khu phố 7 - Phường Bến Nghé tổ chức bầu cử
TP: Phường Bến Nghé chủ trì

 

Lưu ý:
- Các đơn vị xét thi đua tháng 5/2021, nộp sổ thi đua về phòng Hành chính-Quản trị trước 09h00 ngày Thứ Năm (20/5/2021).
- Phòng HCQT phân công nhân viên trực ngày 22 & 23 tháng 05/2021 ( Bầu cử ĐBQH & HĐND các cấp), thực hiện theo chỉ đạo của Uỷ Ban bầu cử.