Lịch công tác tuần thứ 44 (Từ ngày 28/6/2021 đến ngày 04/7/2021)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
28/6

08h00 Họp Ban chỉ đạo và Tổ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (trực tuyến)
TP: Ban chỉ đạo và Tổ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

08h30-17h30 (Từ ngày 28/6/2021-01/7/2021)
Dự Hội nghị tập huấn chuyên gia biên soạn đề thi và Hội nghị kỹ thuật lần thứ nhất kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12 năm 2021 (trực tuyến)
TP: Các thầy Thanh Nhân, Quang Huy, Chí Phi, Thanh Phước, Văn Thông, Hữu Quyền, Đình Trung, Xuân Dũng, Công Khanh, Cao Tiến
(Đầu mối liên hệ: Thầy Thanh Nhân)

 

 

 

THỨ BA

29/6

 

 

THỨ TƯ

30/6

 

14h00 Tham dự Hội nghị trực tuyến phát triển không gian truyền thông GDNN; hình thành hệ sinh thái truyền thông GDNN giai đoạn 2021-2025
TP: Giám hiệu (Thầy Đình Kha)

THỨ NĂM

01/7

09h00 Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2020-2021 và đề xuất khen thưởng tập thể và cá nhân (trực tuyến)
TP: BCH Công đoàn và Tổ trưởng các tổ Công đoàn
(Các Thầy/Cô sẽ nhận được đường link tham dự trước khi họp 10 phút)

 

THỨ SÁU

02/7

 

 

THỨ BẢY

03/7

 

 

CHỦ NHẬT

04/7