Lịch công tác tuần thứ 10 (Từ ngày 01/11/2021 đến ngày 07/11/2021)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

 

THỨ HAI
01/11

 

08h00 Họp Ban chỉ đạo và Tổ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (Trực tuyến)
TP: Ban chỉ đạo và Tổ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

09h30-10h30  tại Phòng Khách
Làm việc với Trung tâm hỗ trợ HSSV thành phố về công tác hướng nghiệp
TP: Giám hiệu; các thầy Văn Thành, Văn Sĩ, Thành Hậu

 

 

 

THỨ BA

02/11

 

14h00 tại Phòng Multimedia
Bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2021, Học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (trực tuyến)
TP: Giám hiệu, toàn thể phòng CTCT-HSSV, tất cả Đảng viên (Bí thư chi bộ thông báo đến đảng viên – Đảng viên có giờ giảng báo cáo Bí thư chi bộ)
Báo cáo viên: Cán bộ Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM

THỨ TƯ

03/11

08h00 Họp BCH Đảng bộ Khối Đại học, Cao đẳng TP.HCM
TP: Đ/c Đình Kha

10h00 Họp Hội đồng kỷ luật HSSV (trực tuyến)
TP: Hội đồng kỷ luật, QLSV Khối các khóa 2018, 2019, 2020 (P.CTCT-HSSV)

13h00-16h30 tại Phòng khách nhà B
Hội thảo trực tuyến: "2021 Taiwan Vietnam Vocational Education Cooperation online Symposium"
TP: Giám hiệu, cô Thanh Bình, cô Ngọc Anh

THỨ NĂM

04/11

 

 

 

 

THỨ SÁU

05/11

 

 

 

 

THỨ BẢY

06/11

 

 

CHỦ NHẬT

07/11