Lịch công tác tuần thứ 43 (Từ ngày 21/6/2021 đến ngày 27/6/2021)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
21/6

08h00 Họp Ban chỉ đạo và Tổ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (trực tuyến)
TP: Ban chỉ đạo và Tổ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

09h30 Họp xét thi đua tháng 6/2021 (trực tuyến)
TP: Hội đồng thi đua

 

THỨ BA
22/6

   

THỨ TƯ
23/6

 

14h00 Tham dự cuộc họp góp ý dự thảo 
Thông tư quy định tiêu chí và quy trình đánh giá, công nhận trường cao đẳng chất lượng cao (trực tuyến)
TP: Giám hiệu (Thầy Đình Kha)

THỨ NĂM
24/6

   

THỨ SÁU
25/6

   

THỨ BẢY
26/6

 

 

CHỦ NHẬT
27/6

10h00-11h30 tại Phòng Multimedia
Chương trình Livestream tư vấn tuyển sinh 2021
TP: Theo danh sách

 

Lưu ý:  Các đơn vị xét thi đua tháng 6/2021, nộp sổ thi đua về phòng Hành chính Quản trị trước 09h00 ngày Thứ Hai, 21/6/2021.