Lịch công tác tuần thứ 25 (Từ ngày 15/02/2021 đến ngày 21/02/2021)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
15/02

 

NGHỈ TẾT TÂN SỬU

THỨ BA

16/02

NGHỈ TẾT TÂN SỬU

THỨ TƯ

17/02

 

 

THỨ NĂM

18/02

 

 

THỨ SÁU

19/02

 

 

THỨ BẢY

20/02

 

 

CHỦ NHẬT

21/02