Lịch công tác tuần thứ 27 (Từ ngày 01/3/2021 đến ngày 07/3/2021)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
01/3

       

14h00-16h00 tại Phòng Multimedia
Làm việc trực tuyến với đại diện Ariake
TP: Giám hiệu; các thầy/cô Thanh Bình, Quốc Văn, Thanh Phước, Ngọc Thông, Minh Hiếu (Nhiệt- Lạnh), Ngọc Anh

THỨ BA
02/3

 

 

THỨ TƯ
03/3

08h00 tại Phòng Khách
Họp chuẩn bị tư vấn tuyển sinh trực tuyến
TP: Giám hiệu; các thầy/cô Việt Dũng, Thanh Nhân, Văn Thành, Thanh Bình, Vũ Dzũng, Bá Phúc, Văn Sĩ, Thành Hậu, Quang Vinh, Văn Hiền

 

THỨ NĂM
04/3

10h00 Họp tại Trường Cao đẳng Tây Đô (Cần Thơ)
TP: Các thầy Thanh Nhân, Văn Thành, Quang Huy, Hữu Quyền, Ngọc Thạnh, Thời Trung
(Xe khởi hành tại Trường lúc 06h00)

13h30-16h30 tại Phòng Khách
Đảng ủy Khối kiểm tra hồ sơ đánh giá, xếp loại Đảng bộ Trường năm 2020
TP: Các Đ/c Công Thành, Đình Kha, Quang Trung, Việt Dũng, Thanh Bình, Văn Sĩ      

THỨ SÁU
05/3

 

14h00-15h00 tại Phòng Khách
Họp xét chuyển giai đoạn hợp đồng làm việc từ tháng 03/2021
TP: Hội đồng
Kính mời: Các thầy Đại Nghĩa, Xuân Dũng, Đắc Chi, Quang Huy, Hồng Anh, Ngọc Thạnh, Thời Trung

THỨ BẢY
06/3

08h00 tại Phòng Hội thảo
Họp giao ban chung
TP: Theo quy định

 

CHỦ NHẬT
07/3