Lịch công tác tuần 07 (Từ ngày 11/10/2021 đến ngày 17/10/2021)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
11/10

08h00 Họp Ban chỉ đạo và Tổ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (trực tuyến)
TP: Ban chỉ đạo và Tổ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

15h30-17h00 Họp về chương trình công tác năm học 2021-2022 (trực tuyến)
TP: Thành Đoàn TP.HCM, Ban Thường vụ Đoàn trường, Thường trực Hội Sinh viên trường

THỨ BA
12/10

 

 

THỨ TƯ
13/10

 

14h00 Làm việc với Assist Vietnam (trực tuyến)
TP: Giám hiệu, cô Thanh Bình

THỨ NĂM
14/10

 

 

 

 

THỨ SÁU
15/10

08h00 Họp về việc chuẩn bị các phương án đón sinh viên khóa 2018 trở lại trường học thực hành và thực hiện đồ án tốt nghiệp (trực tuyến)
TP: Giám hiệu; Trưởng, Phó các phòng chức năng; Trưởng, Phó các khoa; Trưởng các Bộ môn

 

 

THỨ BẢY
16/10

 

 

CHỦ NHẬT
17/10