Lịch công tác tuần thứ 23 (Từ ngày 01/02/2021 đến ngày 07/02/2021)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
01/02

08h00 tại phòng Multimedia

Họp Ban chỉ đạo và Tổ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (trực tuyến)

TP: Ban chỉ đạo và Tổ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

(P.HCQT gửi tài khoản cho các Trưởng khoa, Trưởng Bộ môn trực thuộc Hiệu trưởng)

 

THỨ BA

02/02

 

 

THỨ TƯ

03/02

 

 

THỨ NĂM

04/02

 

 

THỨ SÁU

05/02

 

 

THỨ BẢY

06/02

 

 

CHỦ NHẬT

07/02