Lịch công tác tuần thứ 50 (Từ ngày 09/8/2021 đến ngày 15/8/2021)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
09/8

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Nhà trường gia hạn thời gian làm thủ tục nhập học trực tuyến đối với thí sinh khóa 2021 đến hết ngày 12/8/2021. Phòng Đào Tạo & Phòng TCKT theo dõi, xử lý dữ liệu nhập học hàng ngày.

08h00 Họp Ban chỉ đạo và Tổ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (trực tuyến)
TP: Ban chỉ đạo và Tổ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

 

THỨ BA
10/8

 

 

THỨ TƯ
11/8

 

 

THỨ NĂM
12/8

 

 

THỨ SÁU
13/8

 

 

THỨ BẢY
14/8

 

 

CHỦ NHẬT
15/8