Lịch công tác tuần thứ 04 (Từ ngày 20/9/2021 đến ngày 26/9/2021)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
20/9

08h00 Họp Ban chỉ đạo và Tổ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (trực tuyến)

TP: Ban chỉ đạo và Tổ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

09h30 Họp xét thi đua tháng 9/2021 và Học kỳ II (Năm học 2020-2021) (trực tuyến)

TP: Hội đồng thi đua

 

THỨ BA

21/9

 

 

 

THỨ TƯ

22/9

 

 

 

THỨ NĂM

23/9

 

 

THỨ SÁU

24/9

 

 

 

THỨ BẢY

25/9

08h00 Họp giao ban chung (trực tuyến)

TP: Theo quy định 

 

 

CHỦ NHẬT

26/9