Lịch công tác tuần thứ 45 (Từ ngày 05/7/2021 đến ngày 11/7/2021)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
05/7

08h00 Họp Ban chỉ đạo và Tổ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (trực tuyến)
TP: Ban chỉ đạo và Tổ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

08h30 tại Phòng Hội thảo
Hội ý Thường vụ Đảng ủy, Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng Trường, Thư ký Hội đồng Trường
TP: Theo quy định

08h30 tại Phòng Khách
Bắt đầu tổng kiểm dò dữ liệu Tuyển sinh năm 2021 theo hình thức học bạ
TP: Các thầy/cô được phân công
(Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, phòng Đào tạo điện thoại thông báo trực tiếp đến giảng viên để đảm bảo thực hiện giãn cách)

 

 

 

THỨ BA
06/7

 

 

 

THỨ TƯ
07/7

08h00 tại Phòng Hội thảo
Họp Đảng ủy (trực tuyến)
TP: Đảng ủy viên

09h00-10h00  Webinar #1: Assessing Needs and BUILD-IT Goals Alignment (Đánh giá nhu cầu và điều chỉnh mục tiêu BUILD-IT)
TP: Các thầy/cô đã đăng ký (các thầy/cô sử dụng máy tính cá nhân để tham gia)

14h00 tại Phòng Hội thảo
Họp Hội đồng Trường (trực tuyến)
Nội dung: Góp ý về kế hoạch chiến lược phát triển Nhà trường đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
TP: Hội đồng Trường

THỨ NĂM
08/7

 

 

THỨ SÁU
09/7

08h00 tại Phòng Hội thảo
Họp thường trực Hội đồng tuyển sinh năm 2021
TP: Theo danh sách
(Phòng Đào tạo thông báo trực tiếp)

 

 

THỨ BẢY
10/7

 

 

CHỦ NHẬT
11/7

07h30 tại Phòng Hội thảo
Họp Hội đồng tuyển sinh năm 2021
TP: Hội đồng tuyển sinh
(Phòng Đào tạo thông báo trực tiếp)

10h00-11h30 tại Phòng Multimedia
Chương trình Livestream tư vấn tuyển sinh 2021
TP: Theo danh sách

 

Lưu ý: Các đơn vị nộp Bảng chấm công các tháng 4,5,6 năm 2021 về phòng Hành chính-Quản trị trước 10h00 ngày Thứ Sáu, 09/7/2021.