Lịch công tác tuần thứ 15 (Từ ngày 06/12/2021 đến ngày 12/12/2021)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
06/12

08h00 Họp Ban chỉ đạo và Tổ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (trực tuyến)
TP: Ban chỉ đạo và Tổ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

10h00 Họp triển khai dự án ADB - Hợp phần 3 (trực tuyến)
TP: Giám hiệu, các Thầy/Cô Phạm Thành, Thanh Bình, Chí Phi, Quang Huy, Ngọc Thạnh, Quốc Văn, Ngọc Anh

 

THỨ BA
07/12

09h00 Họp Công đoàn (Online-Google meet)
TP: BCH Công đoàn và Tổ trưởng các Tổ Công đoàn
Kính mời: Giám hiệu
(Link cuộc họp sẽ được gửi đến Qúy Thầy/Cô trước khi họp 15 phút)

 

THỨ TƯ
08/12

 

 

THỨ NĂM
09/12

08h00 tại Phòng họp Nhà B
Dự "Hội nghị tổng kết năm học 2020-2021 và tập huấn triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022"
TP: Giám hiệu (Thầy Đình Kha, Thầy Quang Trung), Thầy Thanh Nhân, Thầy Việt Dũng

09h00 Báo cáo khoa học năm 2021 - Khoa Công nghệ thông tin (trực tuyến)
TP: Giảng viên Khoa CNTT
Kính mời: Giám hiệu, P.KHCN&HTQT

 

THỨ SÁU
10/12

08h00 tại Phòng Hội thảo
Tuyển dụng giảng viên
TP: Hội đồng tuyển dụng
Kính mời: Trưởng, Phó Khoa/Bộ môn các ngành Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt, Công nghệ Thông tin, Tự động hóa; Trưởng Khoa GDĐC, Trưởng Bộ môn Văn hóa Ngoại ngữ

10h00-11h00 tại Phòng Khách
Họp xét miễn, giảm học phí HS-SV thuộc tiêu chuẩn 4 tháng cuối năm 2021
Kính mời: Hội đồng

13h30 tại Hội trường B
Họp giao ban chung
TP: Theo quy định (Giảng viên có giờ không dự họp)

THỨ BẢY
11/12

 

 

CHỦ NHẬT
12/12