Lịch công tác tuần thứ 36 (Từ ngày 03/5/2021 đến ngày 09/5/2021)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
03/5

NGHỈ BÙ LỄ

 

THỨ BA

04/5

 

08h00 tại phòng Khách
Họp về việc chuẩn bị thi tay nghề quốc gia năm 2021
TP: Giám hiệu, Trưởng các đơn vị, Trưởng Bộ môn chuyên ngành (giảng viên có giờ không tham dự)

14h00-15h00 tại Phòng Khách
Họp với Thành đoàn về công tác tổ chức Hội thi "Học sinh, sinh viên giỏi nghề" lần thứ 13, năm 2021
TP: Thành đoàn, Đoàn TN-Hội SV
Kính mời: Giám hiệu (thầy Quang Trung), thầy Thanh Nhân, thầy Vũ Dzũng, thầy Thanh Hiệp, thầy Hoàng Nguyên

 

THỨ TƯ

05/5

 

08h00-12h00 tại Hội Trường A
Chung kết Solar Boat
TP: Khoa Điện -Điện Tử
Kính mời: Giám hiệu, các giảng viên quan tâm tham dự                                              

 

17h00-17h40 tại  Hội trường B
Khai giảng lớp “Chương trình bồi dưỡng kỹ năng nghề dành cho người lao động bị ảnh hưởng bởi covid–19”
TP: Giám hiệu, cán bộ Khoa, Bộ môn, giảng viên có tham gia giảng dạy trong chương trình, đại diện các đơn vị đối tác

THỨ NĂM

06/5

 

12h00-17h00 Khảo sát thiết bị để đào tạo tại Công ty Nhựa Đồng Nai
TP: Các thầy Quốc Văn, Hoàng Lâm, Ngọc Thông, Thiện Phúc, Văn Hưởng
(Xe xuất phát tại Trường lúc 12h00)

THỨ SÁU
07/5

 

 

THỨ BẢY

08/5

07h00-15h00 tại Hội trường A (Tạm hoãn)
Khai mạc và thi lý thuyết Hội thi “Học sinh, sinh viên giỏi nghề” lần thứ 13, năm 2021
TP: Thành đoàn TP.HCM, Đoàn TN-Hội SV, giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin (theo danh sách hỗ trợ kỹ thuật), thí sinh các trường
Kính mời: Giám hiệu

08h00-11h00 tại Phòng Hội thảo (Tạm hoãn)
Khai giảng Khóa Anh văn thuộc Chương trình thiện nguyện "Cao Thắng vì cộng đồng" (Trung tâm Ngoại ngữ phụ trách)
TP: Đại diện Trung tâm Ngoại ngữ, Văn phòng  ASU, giảng viên phụ trách lớp, học viên
Kính mời: Giám hiệu

 

CHỦ NHẬT

09/5

07h00-12h00 tại Hội Trường A (Tạm hoãn)
Giải Cầu lông - Hội thao Sinh viên cấp trường năm học 2020-2021
TP: BTC Hội thao, Đoàn TN-Hội SV, vận động viên (theo lịch thi đấu)