Lịch công tác tuần thứ 18 (Từ ngày 27/12/2021 đến ngày 02/01/2022)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
27/12/2021

07h30 Họp Ban chỉ đạo và Tổ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (trực tuyến)
TP: Ban chỉ đạo và Tổ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

08h00 tại Phòng họp Nhà B
Hội thảo “Thực trạng hệ thống kiểm định và đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp” (trực tuyến)
TP: Giám hiệu (Thầy Quang Trung), Thầy Việt Dũng, Cô Thanh Bình

09h30 tại Phòng Khách
Họp rà soát công tác chuẩn bị truyền thông Tuyển sinh năm 2022
TP: Giám hiệu; các Thầy Việt Dũng, Văn Sĩ, Văn Hiền, Thành Hậu

10h30 tại Phòng Khách
Họp xét nâng bậc tiền lương và xét hưởng-nâng tỉ lệ phụ cấp thâm niên nhà giáo 2022
TP: Hội đồng tiền lương

 

THỨ BA
28/12/2021

09h00-10h30 Họp trực tuyến về giáo trình, tài liệu học tập năm 2022
TP: Giám hiệu, Thầy Việt Dũng, Tổ giáo trình nhà trường
(Thầy Việt Dũng chuẩn bị nội dung, gửi link họp trực tuyến)

 

THỨ TƯ
29/12/2021

07h30-12h00 tại Phòng Hội thảo
Báo cáo khoa học cấp trường năm 2021
TP: Theo danh sách; Trưởng/Phó các đơn vị
Kính mời: Qúy Thầy, Cô quan tâm tham dự

14h00 tại Phòng Hội thảo
Hướng dẫn thủ tục làm việc đối với giảng viên mới tuyển dụng
TP: P.HCQT chủ trì, các giảng viên mới tuyển dụng theo thông báo

THỨ NĂM
30/12/2021

 

 

THỨ SÁU
31/12/2021

 

 

THỨ BẢY
01/01/2022

NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2022

CHỦ NHẬT
02/01/2022