Lịch công tác tuần thứ 41 (Từ ngày 07/6/2021 đến ngày 13/6/2021)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
07/6

08h00 Họp Ban chỉ đạo và Tổ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (trực tuyến)

TP: Ban chỉ đạo và Tổ phòng, chống dịch bệnh Covid-19
 

 

THỨ BA

08/6

 

 

 

THỨ TƯ

09/6

 

 

THỨ NĂM

10/6

08h00 Kiểm tra công tác Đoàn và Phong trào Thanh niên năm học 2020-2021 (trực tuyến)

TP: Thành Đoàn, Ban Thường vụ Đoàn trường, Bí thư Chi Đoàn (theo Danh sách)

Kính mời: Đại diện Đảng ủy (Đ/c Thanh Nhân)

 

THỨ SÁU

11/6

 

 

 

THỨ BẢY

12/6

 

 

 

CHỦ NHẬT

13/6