Lịch công tác tuần thứ 11 (Từ ngày 08/11/2021 đến ngày 14/11/2021)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

 

THỨ HAI
08/11

 

08h00 Họp Ban chỉ đạo và Tổ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (Trực tuyến)
TP: Ban chỉ đạo và Tổ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

08h30 Họp về việc tổ chức kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia (Trực tuyến)
TP: Giám hiệu, Trưởng các khoa chuyên ngành (có đăng ký tổ chức thi); các thầy Thanh Nhân, Văn Thành, Hiếu Để,Thành Hậu

10h00 tại phòng Hội thảo
Họp công tác chuẩn bị lễ 20/11 và kỷ niệm 115 năm thành lập Trường
TP: Giám hiệu; các thầy Thanh Nhân, Thanh Nhã, Thanh Hiệp, Thành Hậu

13h00 tại Phòng Multimedia
Test thử hệ thống "Basic mechanical class" - KOSEN
TP: Các thầy Thanh Phước, Trường Sơn, Phú Cường (BM Cơ điện tử)

THỨ BA
09/11

 

 

THỨ TƯ
10/11

09h00-11h00 Họp Cán bộ lớp Quý 4/2021 (Online-Google meet)
TP: Tất cả Lớp trưởng các lớp Khóa 2019, Khóa 2020, Khóa 2021 (các lớp học buổi chiều)
Kính mời: Đại diện P.Đào tạo, P.HC-QT, Đoàn Thanh niên
Lưu ý: Link họp sẽ được gửi đến email Lớp trưởng

09h30 tại Hội trường B
Ký Biên bản ghi nhớ “Hợp tác liên thư viện và chia sẻ nguồn tài nguyên thông tin”
TP: Giám hiệu, Trưởng phòng Đào tạo, chuyên viên Thư viện
Lưu ý: 10h30 Đoàn tham quan thư viện Trường

11h00 tại phòng Multimedia
"Basic mechanical class" - KOSEN
TP: Các thầy Thanh Phước, Trường Sơn, Phú Cường (BM Cơ điện tử)

14h00-16h00 Họp Cán bộ lớp Quý 4/2021 (Online-Google meet)
TP: Tất cả Lớp trưởng các lớp Khóa 2019, Khóa 2020, Khóa 2021 (các lớp học buổi sáng)
Kính mời: Đại diện P.Đào tạo, P.HC-QT, Đoàn Thanh niên
Lưu ý: Link họp sẽ được gửi đến email Lớp trưởng

THỨ NĂM
11/11

08h00 Họp thông qua kế hoạch tổ chức kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia (Trực tuyến)
TP: Giám hiệu, Trưởng các khoa chuyên ngành (có đăng ký tổ chức thi); các thầy Thanh Nhân, Văn Thành, Hiếu Để,Thành Hậu 

 

 

THỨ SÁU
12/11

 

 

 

 

THỨ BẢY
13/11

 

 

CHỦ NHẬT
14/11