Lịch công tác tuần thứ 48 (Từ ngày 26/7/2021 đến ngày 01/8/2021)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
26/7

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Nhà trường gia hạn thời gian làm thủ tục nhập học trực tuyến đối với thí sinh khóa 2021 đến hết ngày 12/8/2021. Phòng Đào Tạo & Phòng TCKT theo dõi, xử lý dữ liệu nhập học hàng ngày.

08h00 Họp Ban chỉ đạo và Tổ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (trực tuyến)

TP: Ban chỉ đạo và Tổ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

 

THỨ BA
27/7

 

 

THỨ TƯ
28/7

09h00-10h00 Webinar #4: Student Engagement (Sự tham gia của sinh viên)

TP: Các thầy/cô đã đăng ký (các thầy/cô sử dụng thiết bị cá nhân để tham gia)

 

THỨ NĂM
29/7

 

 

THỨ SÁU
30/7

 

 

THỨ BẢY
31/7

 

 

CHỦ NHẬT
01/8