Lịch công tác tuần thứ 14 (Từ ngày 29/11/2021 đến ngày 05/12/2021)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
29/11

08h00 Họp Ban chỉ đạo và Tổ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (trực tuyến)
TP: Ban chỉ đạo và Tổ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

 

THỨ BA
30/11

 

14h00-16h00 "Working Group Meeting" -Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp & KOSEN
TP: Giám hiệu (Thầy Đình Kha), Cô Thanh Bình

THỨ TƯ
01/12

 

 

THỨ NĂM
02/12

 

 

THỨ SÁU
03/12

10h00 tại phòng Khách
Họp kiểm tra hồ sơ các Chi bộ
TP: Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy trường
(Các Chi bộ nộp hồ sơ cho Đ/c Thanh Hiệp)

 

THỨ BẢY
04/12

 

 

CHỦ NHẬT
05/12