Lịch công tác tuần thứ 47 (Từ ngày 19/7/2021 đến ngày 25/7/2021)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
19/7

Từ ngày 12/07/2021 đến ngày 26/07/2021, thí sinh khoá 2021 làm thủ tục nhập học trực tuyến. Phòng Đào Tạo & Phòng TCKT theo dõi, xử lý dữ liệu nhập học hàng ngày.

08h00 Họp Ban chỉ đạo và Tổ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (trực tuyến)
TP: Ban chỉ đạo và Tổ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

10h30 Họp xét thi đua tháng 7/2021 (trực tuyến)
TP: Hội đồng thi đua

 

THỨ BA

20/7

 

 

THỨ TƯ

21/7

09h00-10h00 Webinar #3: Vietnam Case Study with English for Engineering Concepts Pilot (Chương trình Thí điểm tiếng Anh Kỹ thuật tại Việt Nam)
TP: Các thầy/cô đã đăng ký
(Các thầy/cô sử dụng thiết bị cá nhân để tham gia)

 

THỨ NĂM

22/7

 

 

THỨ SÁU

23/7

 

 

THỨ BẢY

24/7

 

13h00-17h00 Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác Hội và phong trào Sinh viên năm học 2020 - 2021
TP: Đ/c Hồ Thanh Bảo

CHỦ NHẬT

25/7

08h00-11h00 Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác Hội và phong trào Sinh viên năm học 2020 - 2021
TP: Đ/c Hồ Thanh Bảo

 

Ghi chú: Các đơn vị xét thi đua tháng 7/2021, nộp sổ thi đua về phòng Hành chính-Quản trị trước 09h30 Thứ Hai, 19/7/2021.