Lịch công tác tuần thứ 49 (Từ ngày 02/8/2021 đến ngày 08/8/2021)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
02/8

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Nhà trường gia hạn thời gian làm thủ tục nhập học trực tuyến đối với thí sinh khóa 2021 đến hết ngày 12/8/2021. Phòng Đào Tạo & Phòng TCKT theo dõi, xử lý dữ liệu nhập học hàng ngày.

08h00 Họp Ban chỉ đạo và Tổ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (trực tuyến)
TP: Ban chỉ đạo và Tổ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

 

 

 

THỨ BA
03/8

 

 

THỨ TƯ
04/8

 

 

 

THỨ NĂM
05/8

 

 

THỨ SÁU
06/8

 

 

 

THỨ BẢY
07/8

 

 

CHỦ NHẬT
08/8