Lịch công tác tuần thứ 13 (Từ ngày 22/11/2021 đến ngày 28/11/2021) - bổ sung

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
22/11

08h00 Họp Ban chỉ đạo và Tổ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (trực tuyến)
TP: Ban chỉ đạo và Tổ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

 

THỨ BA
23/11

 

 

THỨ TƯ
24/11

                    

           

                    

 

THỨ NĂM

25/11

08h30 tại Phòng Truyền thống
Đảng ủy khối kiểm tra công tác nghiệp vụ
TP: Ban Thường vụ Đảng ủy, Đảng vụ

08h30 Tham dự Hội thảo "Kế hoạch triển khai Khung trình độ quốc gia Việt Nam giai đoạn 2021-2025 và thực trạng liên thông giữa các trình độ trong khung trình độ quốc gia Việt Nam" (Họp trực tuyến qua ứng dụng Zoom)
TP: Giám hiệu (Thầy Quang Trung)

14h00 tại Hội trường B
Họp đánh giá việc thực hiện bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid 19 đối với các cơ sở GDNN trên địa bàn TP.HCM
TP: Giám hiệu, Đại diện Sở LĐ-TB&XH TP.HCM, đại diện các cơ sở GDNN, Trưởng phòng CTCT-HSSV, Trưởng phòng HCQT, Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng các Khoa chuyên ngành, Bộ phận Y tế

THỨ SÁU
26/11

09h00 tại Hội trường B
Họp Chi bộ 3
TP: Toàn thể Đảng viên trong Chi bộ 3
Kính mời: Đảng ủy

13h00-15h00 Làm việc trực tuyến với đại diện Trường Ariake
TP: Giám hiệu; các thầy/cô Thanh Bình, Quốc Văn, Thanh Phước, Ngọc Thông, Ngọc Anh
(Họp trực tuyến bằng phương tiện cá nhân)

THỨ BẢY
27/11

08h00 Tập huấn tổ chức kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia tháng 12 (trực tuyến)
TP: Giám hiệu; các thầy Thanh Nhân, Văn Thành, Hiếu Để; Trưởng, Phó Khoa/Bộ môn có tổ chức đánh giá kỹ năng nghề

 

CHỦ NHẬT
28/11