Lịch công tác tuần thứ 30 (Từ ngày 21/3/2022 đến ngày 27/3/2022)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
21/3/2022

06h30 Tư vấn tuyển sinh tại  các Trường THPT (Quận 6, Q. Tân Bình, Q.Tân Phú)
TP: Phòng Đào tạo chủ trì

08h00 Họp Ban chỉ đạo và Tổ phòng, chống dịch bệnh Covid-19; triển khai thi HSSV  giỏi nghề TP.HCM (trực tuyến)
TP: Ban chỉ đạo và Tổ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

08h30-16h30 tại Tòa soạn Báo Thanh niên
Ghi hình tư vấn tuyển sinh
TP: Thầy Việt Dũng, Thầy Văn Sĩ

10h00 tại Phòng Hội thảo
Họp xét thi đua Tháng 3/2022 và Học kỳ 1 (Năm học 2021-2022)
TP: Hội đồng thi đua

 

THỨ BA
22/3/2022

07h30-16h00 tại Phòng Multimedia
Ghi hình giảng dạy tiếng Anh
TP: Giảng viên Trung tâm Ngoại ngữ

 

THỨ TƯ
23/3/2022

07h30-11h45 tại Hội trường B
Họp Ban cố vấn doanh nghiệp khoa Công nghệ Nhiệt-Lạnh
TP: Cán bộ Khoa/Bộ môn, trưởng các nhóm SO và đại diện các doanh nghiệp
Kính mời: Giám hiệu

09h00 tại phòng Hội thảo
Họp về Phần mềm Quản lý đào tạo
TP: Giám hiệu; các thầy Việt Dũng,  Bá Phúc, Cao Tiến (K.CNTT)

13h00-16h00 Tham quan công ty Đại Dũng
TP: Cán bộ, giảng viên khoa Cơ khí

THỨ NĂM
24/3/2022

                    

 

THỨ SÁU
25/3/2022

 

13h00 tại Tòa soạn Báo Thanh niên
Ghi hình tư vấn tuyển sinh
TP: Thầy Việt Dũng

14h00 tại Hội trường Lầu 2 - Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM
Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
TP: Các  Đ/c Công Thành, Đình Kha, Văn Sĩ, Xuân Dũng

THỨ BẢY
26/3/2022

06h30 Tư vấn tuyển sinh tại các Trường THPT
TP: Phòng Đào tạo chủ trì

10h00-11h30 tại Phòng Multimedia
Chương trình Livestream tư vấn tuyển sinh 2022
TP: Theo danh sách

 

CHỦ NHẬT
27/3/2022

07h30 tại Hội trường A
Khai mạc Kỳ thi HSSV giỏi nghề TP.HCM do Thành Đoàn tổ chức

 

Lưu ý: Các đơn vị xét thi đua Tháng 3/2022 và Học kỳ I (từ tháng 9/2021 đến tháng 2/2022), nộp sổ thi đua về phòng Hành chính-Quản trị trước 09h00 ngày 21/3/2022.