Lịch công tác tuần thứ 05 (Từ ngày 27/9/2021 đến ngày 03/10/2021)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
27/9

08h00 Họp Ban chỉ đạo và Tổ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (trực tuyến)
TP: Ban chỉ đạo và Tổ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

14h00 Họp trực tuyến về Dự án nghiên cứu “Các yếu tố quyết định sự thành công của các chương trình đào tạo nghề liên kết với nước ngoài ở Việt Nam” (Trường Đại học Leipzig – CHLB Đức)
TP: Thầy Đình Kha, cô Thanh Bình

THỨ BA
28/9

 

 

THỨ TƯ
29/9

 

 

 

THỨ NĂM
30/9

 

 

12h45-14h45 Làm việc trực tuyến với đại diện Trường Ariake
TP: Giám hiệu; các thầy/cô Thanh Bình, Quốc Văn, Thanh Phước, Ngọc Anh

THỨ SÁU
01/10

 

 

 

THỨ BẢY
02/10

 

 

 

CHỦ NHẬT
03/10

 

 

Lưu ý: Khoa, Bộ môn kê khai kế hoạch công tác tuần của giảng viên từ tuần 35 đến tuần 52 (Năm học 2020-2021) trước 17h00 ngày 02/10/2021. Sau thời hạn trên, phòng Đào tạo tiến hành tính khối lượng giảng dạy theo quy định và phát sinh năm học mới (Năm học 2021-2022) trên hệ thống phần mềm.