Lịch công tác tuần thứ 29 (Từ ngày 15/3/2021 đến ngày 21/3/2021)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
15/3

09h30 tại Phòng Hội Thảo
Tập huấn công tác tư vấn tuyển sinh 2021
TP: Giám hiệu; Phòng Đào tạo; Cán bộ Phòng, Khoa, Bộ môn được phân công tư vấn tại:  Fanpage Trường, Phòng, Khoa, Bộ môn, ngày hội tuyển sinh
(Cán bộ có giờ giảng không tham dự)

 

THỨ BA
16/3

 

 

THỨ TƯ
17/3

09h00-12h00 tại phòng Multimedia
Họp trực tuyến với Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Công Thương - Tổng kết dự án KOSEN 2020
TP: Giám hiệu; các thầy/cô Thanh Bình, Quốc Văn, Thanh Phước, Ngọc Thông, Ngọc Anh

 

THỨ NĂM
18/3

08h00 tại các Công ty TNHH Cơ khí Động lực Toàn cầu, Boss, Shengbang
Thăm và làm việc với các Công ty
TP: Các thầy/cô Thanh Bình (HTQT), Quốc Văn, Trọng Thuyết, Công Hoàng, Ngọc Thông
Xe xuất phát từ trường lúc 6h30

 

THỨ SÁU
19/3

10h00 tại phòng Khách
Họp xét thi đua tháng 3/2021 và Học kỳ I (Năm học 2020-2021)
TP: Hội đồng thi đua

 

THỨ BẢY
20/3

07h00 Tư vấn tuyển sinh tại Kiên Giang, Cà Mau
TP: Phòng Đào tạo chủ trì

 

CHỦ NHẬT
21/3

07h00-17h00 tại Hội Trường A
Ngày Đoàn viên - Ngày làm việc tốt
TP: BCH Đoàn trường, BCH Hội sinh viên trường, Cán bộ Đoàn - Hội các chi Đoàn, chi Hội
Kính mời: Đảng ủy, Giám hiệu

 

Lưu ý: Các đơn vị xét thi đua tháng 3/2021 và Học kỳ I (từ tháng 9/2020 đến tháng 02/2021), nộp sổ thi đua về phòng Hành chính-Quản trị trước 09h00 ngày Thứ Sáu, 19/3/2021.