Lịch công tác tuần thứ 28 (Từ ngày 07/3/2022 đến ngày 13/3/2022)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
07/3/2022

08h00 Họp Ban chỉ đạo và Tổ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (trực tuyến)
TP: Ban chỉ đạo và Tổ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

10h00 tại Phòng Truyền thống
Tiếp đoàn Công ty Nakano Precision đến thăm và làm việc
TP: Giám hiệu (Thầy Đình Kha); Trưởng/Phó Khoa Cơ khí

 

THỨ BA
08/3/2022

 

 

THỨ TƯ
09/3/2022

08h00 tại Phòng Truyền thống
Họp Hội đồng Trường
TP: Thành viên Hội đồng Trường

09h00-11h00 Hội thảo trực tuyến: Cơ hội thực tập, làm việc tại các nhà máy của tập đoàn Procter & Gamble (P&G)
TP: Sinh viên năm cuối các ngành Cơ khí, Cơ Điện tử theo thông báo của Khoa Cơ Khí

14h00-16h00 Hội thảo trực tuyến: Cơ hội thực tập, làm việc tại các nhà máy của tập đoàn Procter & Gamble (P&G)
TP: Sinh viên năm cuối các ngành Cơ khí, Cơ Điện tử theo thông báo của Khoa Cơ Khí

THỨ NĂM
10/3/2022

09h00 tại Phòng Khách
Họp Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy Trường
TP: Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy

13h00-15h00 tại Phòng Hội thảo
Họp Hội đồng thanh lý thiết bị
TP: Danh sách tham dự theo thông báo
Kính mời: Hội đồng Trường

THỨ SÁU
11/3/2022

 

 

 

THỨ BẢY
12/3/2022

09h00 Hội thảo trực tuyến: Cơ hội thực tập, làm việc tại các nhà máy của tập đoàn Procter & Gamble (P&G)
TP: Sinh viên năm cuối các ngành Điện, Tự động hoá theo thông báo của Khoa Đ-ĐT

 

CHỦ NHẬT
13/3/2022